Infoservice återgår till ordinarie tider från och med 1:a oktober. Teleöppet-tider blir då vardagar kl. 10-12 och 13-16.

Fokus på sociala behov i Tjärna Ängar

Kenneth Persson

Vi laddar för kommande Riksstämma genom att ta ett steg tillbaka. Vi har tagit reda på hur kretsar arbetar med den nuvarande strategiska inriktningen i sin krets och i sina verksamheter.

I vår artikelserie bjuder vi på goda exempel hur strategin lever och används ute i kretsarna. 

Nu kommer fjärde och sista delen där Kenneth Persson, ordförande i Borlängekretsen, berättar mer om hur de arbetar med nuvarande strategiska inriktning kopplat till det sociala arbetet i Tjärna Ängar.  

Borlängekretsen har påbörjat ett långsiktigt områdesbaserat arbete inom ramen för programmet Socialt hållbara städer. Fokus är att starta verksamhet utifrån lokala behov i Tjärna Ängar tillsammans med boende. 

— Det är viktigt att lyssna på de behov som finns. Det är det vi baserar våra aktiviteter på. Vi utgår från det människor säger sig behöva, inte vad vi tror de behöver.    

Hur har ni arbetat med den nuvarande strategiska inriktningen i er verksamhet? 

— Vi har i stort färdigställt en Krisberedskapsplan. Jobbat upp kontakter med andra närliggande organisationer som Svenska Kyrkan, Erikshjälpen, Emmaus och Korskyrkan. Vi har även utvecklat och breddat arbetet i första hjälpen gruppen. 

Kenneth ger ett exempel: 

— Information om möjlighet till deltagande har spridits till områden med andra etniska grupper som somalier i samband med vårt sociala arbete på Tjärna Ängar där några vill gå utbildning framöver. 

Vad har förra Riksstämmans beslut lett till för förändring i er krets?     

— Den stora skillnaden är det sociala arbete som bedrivs ute i Tjärna Ängar. Dessutom har Röda Korsets Ungdomsförbund startat förening och de jobbar med bland annat läxläsning och nätverksbyggande inom skola och bostad. De kommer även att arbeta konkret med Folkhälsoresan. 

Kan du berätta om något som händer framöver i er krets?   

— Vi har kommit igång med planeringen av Folkhälsoresan, både digitalt och i fysiska möten. Den 12 augusti kommer turnébussen till Tjärna Ängar med " Clowner utan Gränser " och i samband med det så arrangerar vi workshops. 

Folkhälsoresan är en viktig storsatsning som handlar om att få människor att må bättre och känna sig mindre ensamma i vårt samhälle. Tillsammans med Clowner utan gränser ska människor runt om i Sverige nås av kreativa och roliga aktiviteter som skapar gemenskap och minskar ensamhet. Satsningen är möjlig tack vare stöd från Postkodlotteriet och kommer att pågå till 2026. 

Kenneth avslutar; 

 —  Vi arbetar också med uppstarten av ett arbete med tjejer som har psykosociala utmaningar. Vi kommer ha ett lanseringsmöte i maj, det känns mycket spännande. 

Mer om Riksstämman 

Riksstämmohandlingarna är publicerade på Rednet och innehåller alla de frågor som Riksstämman ska ta beslut om. Bland annat inkomna motioner, styrelsens motionssvar (yttranden), styrelsens förslag till strategisk inriktning 2024-2030, årsredovisningar och valberedningens förslag till nationella förtroendeposter.  

Läs riksstämmohandlingarna här 

För dig som är riksstämmoombud, anmäl dig till det regionala förberedelsemötet och riksstämmoskolan som stöd i ditt uppdrag. 

Mer om Riksstämman 2023 här 

Kommentera artikeln

För att kommentera och läsa andras kommentarer behöver du vara inloggad med ditt rödakorskonto. Logga in genom att klicka på figuren högst upp till höger. Vi använder kommentarstjänsten Commento. Innan du loggar in första gången behöver du aktivera ditt rödakorskonto.

Har du en fråga, kontakta Infoservice.

Kontakta Infoservice

0771–19 95 00 

Fråga oss i chatten!