Vi har tillfälligt fel på Sök i Kunskapsbanken på Rednets startsida. Läs här om hur du kan söka i Kunskapsbanken.

På rednet.rodakorset.se använder vi kakor för att webbplatsen ska fungera på bästa sätt. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder kakor. 

Läsa mer om kakor

Studenter hjälper till med vårt hållbarhetsarbete

Liubov Shkurenko, Eva Carlzon och Signe Rosenblad samt Maja Vahlberg - praktikanter med fokus på vårt hållbarhetsarbete under 2021.

Röda Korset har en god tradition av att samverka med universitet och högskolor gällande praktikplatser och examensarbete.I vår kommer fyra duktiga studenter hjälpa oss med olika delar i vårt hållbarhetsarbete.

En av de frågor som speciellt många unga studerande brinner för är just hållbar utveckling och vi vill gärna skapa förutsättningar för studenter att utvecklas via oss samtidigt som vi stärker vårt interna hållbarhetsarbete.

Här kommer fyra intervjuer med några av de personer som just nu gör praktik eller examensarbete med oss inom hållbarhet.

Hej Liubov Shkurenko! 

(bilden till vänster)

Hej vem är du? Kan du berätta om utbildningen ni går?

Jag heter Liubov Shkurenko och just nu studerar jag på profilkursen klimatomställning på Röda Korsets Folkhögskola. Kursen fokuserar på omvärldskunskap, hållbarhetsstudier och omställningsarbete med omväxlande teoretiska och praktiska inslag. Vi fördjupar vår kunskap om FN:s hållbarhetsmål, analyserar hur klimatsystemet fungerar på jorden samt hur den påverkar vardagen för människor från olika sociala grupper i olika delar av världen.

Vad för arbete ska du göra hos Röda Korset?

Jag ska kartlägga vad en miljöcertifiering skulle innebära för oss, med fokus på ISO 14001 certifikaten gällande miljöledningssystem. Min huvuduppgift är att undersöka vilka krav som finns för organisationens policyer, mål och rutiner på miljöområdet samt att identifiera Svenska Röda Korsets möjligheter till att bli miljöcertifierade.

På vilket sätt kan det stärka vårt hållbarhetsarbete?

Välfungerande miljöledningssystem hjälper organisationen att förbättra sin miljöprestanda genom mer effektiv resursanvändning och minskning av avfall, samt att skapa en konkurrensfördel och intressenternas förtroende. Det är ett viktigt och oumbärligt instrument för organisationens miljöarbete. Vi märker även att fler och fler av våra givare och partners frågar efter miljöledningssystem och detta skulle i så fall skapa trovärdighet, transparens och tillit.

Hej Eva Carlzon och Signe Rosenblad! 

(bilden i mitten)

Vilka är ni? Kan ni berätta om utbildningen ni går?

Signe och Eva heter vi, och vi är två glada och aktiva tjejer med stort intresse för miljön. Vi pluggar tredje året på Civilingenjörsprogrammet i Energi och Miljö på Kungliga Tekniska Högskolan i Stockholm. Det är en 5-årig utbildning som är väldigt teknisk med mycket matte och fysik men som också berör klimat, miljö och hållbarhetsfrågor. På det området har vi haft kurser som Miljösystemanalys, Hållbar Utveckling i Teori och Praktik, Miljöskyddsteknik och Miljöekonomi

Vad för arbete ska ni göra hos Röda Korset?

Vi ska skriva vårt kandidatexamensarbete tillsammans Röda Korset. Det vi ska undersöka är vilka aktiviteter som kretsarna bedriver som bidrar till utsläpp av växthusgaser, som i sin tur bidrar till klimatförändringar. Detta kommer organisationen sedan kunna använda som underlag vid utvecklingen av ett klimatbokslut. Ett fullständigt klimatbokslut innebär att man gör en kartläggning av alla utsläpp av växthusgaser som direkt eller indirekt kan kopplas till verksamheten, vilket innebär i längden alla kretsar. Till en början ska vi åka på studiebesök till Röda Korset i Örebro för att lära oss mer om deras second hand-verksamhet. Vi kommer troligtvis samverka med två kretsar till för att kunna jämföra storlek på verksamheten. Sedan är det upp till organisationen hur resultatet av vårt arbete kan ligga som underlag för att förbättra klimatbokslutet över tid.

På vilket sätt kan det stärka vårt hållbarhetsarbete?

Vårt arbete kommer hjälpa Röda Korset att kartlägga vilka aktiviteter som dessa tre pilotkretsar gör som har en negativ inverkan på klimatet. Sedan kan den informationen användas för att hitta metoder och sätt att mäta alla kretsars klimatpåverkan i längden och vidta åtgärder för att minska klimatpåverkan.

Hej Maja Vahlberg! 

(Bilden till höger)

Vem är du? Kan du berätta om utbildningen du går?

Maja heter jag och jag kommer från Umeå, men efter en handfull år på vift runtom i världen bor jag nu i Falun. Här har jag haft privilegiet att djupdyka ner i Röda Korsets arbete via anställning i krets, regional frivillighet som hållbarhetsambassadör och nu även praktik inom nationell beredskap och krishantering. Parallellt med detta studerar jag en magister i internationellt humanitärt arbete vid Uppsala universitet, genom vilken jag fördjupar min kunskap inom de ramverk och intersektionella perspektiv som denna sektor förutsätter. Då mina hjärtefrågor rör klimat-, väder- och geologirelaterade kriser styr jag ofta fokus på arbeten ditåt.

Vilket arbete ska du göra hos Röda Korset?

Min praktik går ut på att kartlägga risker, sårbarheter och krisberedskapskapaciteter inom Arktis, vilket vi har definierat generöst som hela Sápmi med sydlig gräns från Söderhamn till Idre. Kartläggningen kommer användas som underlag för Röda Korsets fortsatta arbete i området med anledning av dess pågående förändringar inom inte minst klimat, miljö, geopolitik och turism. Motorn till förändringarna, som kräver vår uppmärksamhet, är uppvärmningen i den norra polcirkeln som sker ungefär dubbelt så snabbt som det globala genomsnittet.

På vilket sätt kan det stärka vårt hållbarhetsarbete?

Genom kartläggningen får vi inte bara en omfattande ögonblicksbild av dagens risker, den kan också hjälpa oss bättre förstå, planera för och hantera framtidens risker från att blomma ut i kris. Underlaget ger bland annat en överblick av områden det kan vara klokt att överväga att starta upp eller stärka existerande krisberedskapsarbete på kretsnivå. Arbetet är även gynnsamt för att undersöka potential för samarbete med rödakorskretsar över landsgränser, andra frivilliga försvarsorganisationer, samiska företrädare och fler lokalt förankrade aktörer med värdefulla kompetenser och kunskaper. För mig är samarbete, mångfald och beredskap grundvalar för hållbar utveckling och motståndskraftiga samhällen.

 

Kontakta Infoservice

0771–19 95 00 

Fråga oss i chatten!