Emma Knaggård Wendts tankar om strategiprocessen 2024

Emma Knaggård Wendt

Emma Knaggård Wendt är ledamot i Svenska Röda Korsets styrelse och deltar i arbetsgruppen som jobbar med att ta fram nästa strategiska inriktning. Vi passade på att fråga om hennes tankar kring arbetet framåt.

Vad är viktigt i arbetet med nästa strategiska inriktning? 

— I skrivande stund befinner vi oss i ett ytterst osäkert världsläge med ett pågående krig i vårt närområde och en situation som påverkar oss alla. Men det är nu Röda Korset visar på sin humanitära kraft och stärker vårt förtroende att agera i kris där ingen lämnas ensam.  

I styrelsen ser vi att det är viktigt att ta avstamp i tidigare nuvarande strategi, samtidigt agera utefter vad omvärlden ställer för krav på oss men också våga tänka visionärt för att förstärka vår position som världens främsta kris och katastroforganisation. Vi ska fortsätta att vara den humanitära frivilligorganisation med ett världsomspännande nätverk som når fram även när det är svårt. Vi har hört statsministern nämna Röda Korset i samband med kriget som pågår i Ukraina och vi ska fortsätta jobba på att vi alltid har ett starkt förtroende och vår styrka att alltid kunna agera i kris, lokalt, nationellt och internationellt.  

Hur går arbetet till? 

— Styrelsen kommer att lämna förslag på ny strategisk inriktning i december 2022 som underlag inför riksstämman som kommer att hållas i juni 2023. Vi har format en arbetsgrupp som arbetar frekvent med att samla in och inkludera hela organisationen i att reflektera och diskutera olika frågeställningar som berör Svenska Röda Korsets framtid och strategi. För dig i krets kommer vi under året bland annat ladda upp arbetsmaterial i Kunskapsbanken med olika frågor, vägval och frågeställningar om Röda Korsets framtid. Arbetsmaterialet ligger till grund för viktiga bidrag in i strategiprocessen.

Hur kan jag vara med och påverka i strategiarbetet? 

— Alla inspel, tankar och erfarenheter är relevanta i detta skede. Glöm inte den enorma erfarenhet du besitter även när du inte bär din rödakors-väst. Din röst är viktig! Oavsett roll i organisationen vill vi bjuda in dig till samtal. Håll utkik på Rednet och i kontakt med din chef om du är tjänsteperson när nästa tillfälle ges. I vårt nya spännande digitala Framtidsforum ser vi framemot att följa hur tankar och medskick kring olika frågor kommer in. Tillsammans formar vi nästa steg för Röda Korset.  

 

Arbetsmaterial för kretsen att jobba med under året

  • Just nu finns två arbetsmaterial publicerade, ett om omvärld och samhällstrender, det andra om Röda Korsets roll i framtidens engagemang.
  • Nytt arbetsmaterial kommer i nästa vecka och kommer handla om klimatet och vad konsekvenserna av klimatförändringarna innebär för oss som humanitär organisation. Vilken fråga är du särskilt intresserad av? Diskutera arbetsmaterialen med andra rödakorsare, och skicka in era tankar i vårt digitala Framtidsforum!

Anmäl dig till nästa Kretsaktuellt 14 mars

  • Kretsaktuellt är ett digitalt dialogmöte mellan Svenska Röda Korsets styrelse, frivilliga och förtroendevalda i kretsar och regionråd. Under 2022 kommer Kretsaktuellt att vara inriktade på arbetet med att ta fram nästa strategiska inriktning. Delta, samtala och diskutera - alla intresserade rödakorsare är inbjudna! Nästa tillfälle är den 14 mars.

För dig som är anställd  

  • Flera enheter och avdelningar jobbar redan aktivt med att på olika sätt bidra med material och analyser in i strategiprocessen. Fortsatta samtal, workshops och diskussioner är planerade under våren. Mer information kommer via avdelningschefer.  

Ta del av arbetsmaterialet i Kunskapsbanken, diskutera i Framtidsforum och anmäl dig till nästa Kretsaktuellt

 

 

Kommentera artikeln

För att kommentera och läsa andras kommentarer behöver du vara inloggad med ditt rödakorskonto. Logga in genom att klicka på figuren högst upp till höger. Vi använder kommentarstjänsten Commento. Innan du loggar in första gången behöver du aktivera ditt rödakorskonto.

Har du en fråga, kontakta Infoservice.

Kontakta Infoservice

0771–19 95 00 

Fråga oss i chatten!