Fortsatt stort stöd för en medmänsklig migrationspolitik

Det visar en opinionsundersökning från Novus gjord vi på uppdrag av Svenska Röda Korset, Rädda Barnen och Svenska kyrkan.

En majoritet av svenskarna är fortfarande positiva till att barn och föräldrar som splittrats på flykt ska kunna återförenas i Sverige, att svårt sjuka barn och vuxna ska ha möjlighet att stanna och att barn som vistats länge i Sverige och lärt sig språket ska kunna stanna här. 

Opinionsundersökningen, som följer upp en undersökning från februari, visar att stödet för en medmänsklig migrationspolitik ligger stabilt i alla tre frågor vi har ställt. Det gäller oavsett kön, ålder, utbildningsnivå och för boende både i stad och landsbygd. Nästa sommar kommer Sverige att få en ny migrationslagstiftning när den tillfälliga lagen löper ut. Frågorna som vi ställer i undersökningen rör tre av de mest centrala områden som den migrationspolitiska kommittén (som lämnar sina förslag den 15/9) har att svara på, bland annat om rätten till familjeåterförening.

”Jag vet att många känner att det går åt fel håll och att situationen bara blir tuffare och tuffare för dem som kommit hit. Det är många jag pratar med som lyfter hur mycket det sliter att försöka stötta och hjälpa när man upplever att man inte har resten av samhället med sig. Den här undersökningen bekräftar bilden jag ser ute i våra kretsar. Medmänskligheten lever i Sverige och det är ni som är frivilliga som sliter och kämpar för att hjälpa andra som bär den”, säger Martin Ärnlöv, generalsekreterare på Svenska Röda Korset.

Läs mer, dela och sprid gärna undersökningen och våra inlägg på sociala medier!

Undersökningens resultat (siffror i parentes är från februari)

  • 74 procent (73) instämmer (helt eller delvis) i att barn som vistats flera år i Sverige och lärt sig svenska språket ska ha en möjlighet att stanna i Sverige. 14 procent (13) tar avstånd från det (helt eller delvis).
  • 58 procent (62) instämmer (helt eller delvis) i att personer med humanitära skäl, till exempel svårt sjuka barn eller vuxna, ska ha möjlighet att stanna i Sverige. 20 procent (19) tar avstånd från det (helt eller delvis).
  • 62 procent (59) instämmer (helt eller delvis) i att barn och föräldrar på flykt som splittrats ska ha en möjlighet att återförenas i Sverige. 24 procent (23) tar avstånd från det (helt eller delvis).

 

Kontakta Infoservice

0771–19 95 00 

Fråga oss i chatten!