Antal besök på rodakorset.se/engagera-dig ökade med 1 000 % !

Ukrainare kommer till Sverige - Karlskrona

Med anledning av Ukraina-krisen har önskan att engagera sig varit enorm.

De personer som vill göra en frivillig insats  i en kris eller katastrof brukar kallas spontanfrivilliga. En spontanfrivillig är en person som inte sedan tidigare är organiserad i en av våra verksamheter.

När engagemanget var som högst kunde vi se att besöksantalet på vår Engagera dig-sida på webben www.rodakorset.se/engagera-dig (där kretsarnas frivilliguppdrag finns publicerade) ökade med drygt 1 000%.

För att kanalisera det stora frivilliga engagemanget tillsattes en volontärsamordnare och en nationell intresseanmälan aktiverades på webben. Syftet med den nationella intresseanmälan var att, parallellt med kretsarnas frivilligrekrytering, fånga upp allmänhetens stora intresse för att engagera sig och bidra och att kommunicera med de intresserade. På så sätt kunde vi stå redo att matcha intresserade med kretsars behov och önskemål av fler frivilliga.

Den centrala samordningen av spontanfrivilliga kopplat till flyktingmottagande är nu avslutad och här är några resultat under perioden 24/2 – 30/4 2022.

  • Antal besök på rodakorset.se/engagera-dig ökade som mest med 1 079,2% och i genomsnitt med 781%.
  • Totalt 4 744 ansökningar i ReachMee vilket är en ökning med 636% jämfört med samma period föregående år.
  • Totalt 2 338 personer anmälde sitt intresse till den nationella intresseanmälan varav 837 har kanaliserats vidare till kretsarnas frivilliguppdrag.
  • Bland intressenterna i den nationella intresseanmälan kan vi se att 294 av dem påbörjade våra webbkurser Att vara frivillig (170 slutförde kursen), Rödakorskunskap (101 slutförde kursen) och Uppförandekoden (84 slutförde kursen).

Här hittar du mer information om spontanfrivillighet.

 

 

Kommentera artikeln

För att kommentera och läsa andras kommentarer behöver du vara inloggad med ditt rödakorskonto. Logga in genom att klicka på figuren högst upp till höger. Vi använder kommentarstjänsten Commento. Innan du loggar in första gången behöver du aktivera ditt rödakorskonto.

Har du en fråga, kontakta Infoservice.

Kontakta Infoservice

0771–19 95 00 

Fråga oss i chatten!