Infoservice återgår till ordinarie tider från och med 1:a oktober. Teleöppet-tider blir då vardagar kl. 10-12 och 13-16.

Vår stödtelefon avslutas efter 400 timmar samtalsstöd

Samtal

Under sex månader har stödtelefon varit ett medmänskligt stöd till de som kände oro kopplad till covid-19.

Totalt har 46 volontärer besvarat nästan 2000 samtal och gett samtalsstöd under mer än 400 timmar. Stödtelefonen under coronakrisen har bidragit till minskad oro och har varit viktig för att länka till samhällsservice och säker information om pandemin.

Stödtelefonen avslutas från den 3 oktober

Planen för stödtelefonen har sedan starten varit att den ska vara en temporär verksamhet. Som för alla våra verksamheter så grundar vi denna på en behovsanalys. Under våren såg vi att behovet av en stödtelefon fanns då oron bland allmänheten var större än den hjälp och stöd som fanns att tillgå. Efter att ha analyserat statistik och data från stödtelefonen gör vi nu bedömningen att behoven inte är lika stora och de personer som fortsatt behöver stöd kan få detta på annat håll. Därför kommer vi att avsluta stödtelefonen från och med den 3 oktober. Behoven ändras och vi anpassar ständigt våra verksamheter efter detta. Vi måste alltid verka där behoven är som störst.

Det har varit framförallt varit personer mellan 40–69 år som har ringt in till stödtelefonen, men även många äldre personer som är över 70 år. Samtalen har framförallt handlat om oro inför att behöva isoleras, vad som händer med anhöriga om en själv blir sjuk samt rädsla kopplad till smittspridningen.

Vi har tagit flera kliv inom området psykisk hälsa den senaste tiden. Vi har ställt om verksamheter som ger samtalsstöd och en webbhubb på vår hemsida har lanserats med information kring hur du kan hantera stress och oro kopplad till Corona. Ungdomsförbundet har kvar sin stödchatt Jourhavande kompis och även infoservice kommer fortsatt att ge stöd till de som ringer dem genom att hänvisa dem till rätt samhällsinsatser.

Kontakta Infoservice

0771–19 95 00 

Fråga oss i chatten!