Infoservice återgår till ordinarie tider från och med 1:a oktober. Teleöppet-tider blir då vardagar kl. 10-12 och 13-16.

Vår hjälp efterfrågad vid influensavaccinationer - även under coronakrisen

Staffan Bolin ordförande i Lunds rödakorskrets är frivillig i vaccinationsinsatser.

Varje år bistår flera kretsar vårdcentralerna när vaccinet mot influensa ska ges. I år kan förutsättningarna bli annorlunda på grund av corona, menar Staffan Bolin från Lundakretsen som ska snart ut på uppdrag igen.

För sex år sedan började frivilliga från Lundakretsen hjälpa till med influensavaccinationer. Första året handlade det om en vårdcentral, året därpå två och i november ska de hjälpa till vid fem vårdcentraler. Staffan Bolin deltog förra året för första gången och planerar att ställa upp även i år.

-Man gör nytta och det är bra reklam för Röda Korset. Och så var det trevligare än vad jag hade förväntat mig!, säger Staffan Bolin.

De frivilligas roll är att ta emot de som ska vaccineras, visa var de ska vänta, hålla ordning i kön och lugna de som känner oro. Det är ett uppdrag som enligt Staffan passar för alla som tycker om att träffa människor och är lyhörda. Nu i coronatider ska man förstås vara mån om de frivilliga som tillhör riskgrupperna och flera som normalt brukar ställa upp kommer inte att kunna göra det. Staffan tror att årets insats kommer att vara annorlunda än vanligt:

-Vi kommer att få hålla distans och kanske kommer vi att ha munskydd.

Frivilligas hjälp är ovärderlig

Insatsen som frivilliga gör är positiv för patienterna som får vaccinet men även för vårdcentralens personal. Det poängterar Annica Törnqvist som är enhetschef på Vårdcentralen Norra Fäladen där Lundakretsens frivilliga hjälper till vid influensavaccinationer.

-De frivilliga gör en stor skillnad och har en jätteviktig roll, tack vare dem kan vi ta emot fler patienter och patienterna känner sig omhändertagna.

Frivilligas insats lugnar även personalen som kan få det stressigt när många kommer samtidigt på drop-in. I år är det dock annat som gäller. På grund av corona kommer drop-in att ersättas med bokade tider, men frivilligas roll blir fortsatt viktig:

-Det blir ungefär samma uppgifter men de ska genomföras utomhus. Möjligen blir det än större fokus på att organisera och guida till rätt ställe, menar Annica Törnqvist.

Vårdcentralen och Lundakretsen ska inom kort ha ett möte för att diskutera förutsättningarna för årets insats. Huruvida de frivilliga ska ha skyddsutrustning eller inte är en av frågorna som ska diskuteras berättar Annica Törnqvist:

-Det finns möjlighet att få munskydd och skyddsutrustning av oss, om man så önskar.

Nya checklistor som stöd

Vår infoservice har de senaste veckorna fått frågor både från kretsar och vårdcentraler om att bistå vid influensavaccineringen. Nu finns nya checklistor som kan användas för att starta och genomföra verksamheten och som är anpassade till gällande restriktioner.

Den ena checklistan vänder sig till kretsen och påminner om vad man kan tänka på i kontakten med vårdcentralen. Den andra checklistan är för dig som frivillig, ett ”trafikljus” som vägleder i uppdraget genom att definiera vad en frivillig i den här verksamheten kan göra och inte. Båda listorna hittar du på sidan Checklistor och underlag vid vaccinationsinsatser i Kunskapsbanken.

Kontakta Infoservice

0771–19 95 00 

Fråga oss i chatten!