Stocksund ser vikten av en god lokal krisberedskap

Monica Uggla Holgersson, insatsledare och vice ordförande i Stocksundskretsen, visar upp krisberedskapslagret för Leslie Öqvist, regionsrådsledamot och Vaxholmskretsens ordförande.

Liksom för många kretsar runtom i landet kom konflikten i Ukraina att leda till ett stort ökat engagemang och den lokala krisberedskapen sattes på sin spets.

Stocksundskretsen i Stockholm agerade i ett tidigt skede som stöd till Danderyds kommun i deras omfattande flyktingmottagande. På kort tid mobiliserade kretsen för att på bästa sätt stötta kommunen för ett stabilt och hållbart mottagande av flyktingar.

- Vi såg i samband med vår insats under våren vikten av att ha en bra lokal krisberedskap så att vi snabbt kan ställa om när krisen kommer. Vi har nu lyckats bygga upp en humanitär hubb, dvs ett nav med en struktur och ett lager inför framtiden, så att vi även fortsättningsvis ska kunna agera i kris, säger Annelie Engström, ordförande i Stocksunds rödakorskrets.

Kretsen har nu även påbörjat framtagandet av en lokal krisberedskapsplan som de ska sammanställa tillsammans med resterande kretsar (som även kommer att gå samman till en kommunkrets) i Danderyds kommun. De kommer tillsammans kunna ha en stabil plan för såväl stora som små kriser. Kretsen har långsiktiga planer på att stärka sin kunskap inom Första Hjälpen, Psykologisk Första Hjälpen och diskuterar möjligheten att starta upp en Första Hjälpen-hubb i sin nyinstallerade lokal i Stocksund.

Kretsen mottog nyligen ett diplom från kommunen som tack för gott samarbete och för att uppmärksamma deras goda insats under våren.

Röda Korset välkomnar allt fantastiskt engagemang som börjar lokalt och stärker hela rörelsen före, under och efter en kris, såväl i Danderyds kommun som i Sverige.

Läs mer om kretsens insats tidigare under våren här.

För vidare läsning om lokal krisberedskap läs här.

Följ nyhetsbrevet Beredskapsnytt för aktuella nyheter.

Kommentera artikeln

För att kommentera och läsa andras kommentarer behöver du vara inloggad med ditt rödakorskonto. Logga in genom att klicka på figuren högst upp till höger. Vi använder kommentarstjänsten Commento. Innan du loggar in första gången behöver du aktivera ditt rödakorskonto.

Har du en fråga, kontakta Infoservice.

Kontakta Infoservice

0771–19 95 00 

Fråga oss i chatten!