Stämmer uppgifterna i er krisberedskapsplan?

Har ni gjort förändringar i er krets efter kretsstämman? Här kommer en påminnelse om att se över er lokala krisberedskapsplan så att alla uppgifter stämmer.

När stämman är avklarad är det bra att läsa igenom krisberedskapsplanen och se till så att uppgifterna i den stämmer. Har någon roll bytts ut? Stämmer allas kontaktuppgifter fortfarande? Är styrelsen uppdaterad med nya medlemmar? Har någon av era frivilliga gått en utbildning som kan vara relevant att ta upp (exempelvis insatsledare/insatsansvarig)? Finns det någon nyhet inom er krets som bör skrivas in i planen?

Korrigera det som behövs och mejla sedan in den uppdaterade planen till infoservice på info@redcross.se så ser de till att den tillgängliggörs för Tjänsteperson i beredskap (TiB) och krisledningsorganisationen.

Mer information samt tips och råd kring lokal krisberedskap finns i Kunskapsbanken på Rednet. Där finns även instruktioner och mallar för er som ännu inte har hunnit påbörja arbetet med den lokala krisberedskapsplanen.

Behöver ni mer stöd är det bara att kontakta infoservice så kopplar de ihop er med rätt tjänsteperson.

Lycka till!

Kommentera artikeln

För att kommentera och läsa andras kommentarer behöver du vara inloggad med ditt rödakorskonto. Logga in genom att klicka på figuren högst upp till höger. Vi använder kommentarstjänsten Commento. Innan du loggar in första gången behöver du aktivera ditt rödakorskonto.

Har du en fråga, kontakta Infoservice.

Kontakta Infoservice

0771–19 95 00 

Fråga oss i chatten!