Skapa ett effektivt lärande

Vi har alla erfarenheter av hur ett effektivt lärande kan skapas. Utbildningsenheten har samlat på sig ett stort antal tips och verktyg som vi kommer att dela med oss av i en serie av inlägg här på Rednet. Till en början har vi fokus på tips som underlättar utbildningar, möten och träffar online.

Utgå ifrån deltagarnas “varför”

Börja utbildningen eller mötet med att fråga om deltagarnas förväntningar. Vad vill deltagarna lära sig? Vad vill de åstadkomma och vad vill de uppnå? Vilka mål med mötet har de? Genom att fråga deltagarna och försöka anpassa mötet eller utbildningen efter deras “varför” motiverar och inspirerar du deltagarna. Ge deltagarna de verktyg de har behov av. Sannolikheten att de kommer använda kunskapen i sin vardag ökar och upplevelsen av att kursen ger ett värde.

Undvik att föreläsa

Föreläsning är den minst effektiva metoden om du vill maximera lärandet.  Ska du som ledare vara tyst hela tiden? Nej! Flytta fokus till att leda och facilitera lärandet. Ställ frågor, introducera, sammanfatta, red ut och förstärk. Lärandet sker när deltagarna interagerar med och reflekterar över innehållet.

Vi kommer aldrig helt ifrån föreläsande men håll det kort och lägg fokus på andra metoder. Vid online-kurser där deltagarna deltar över video är det ännu viktigare att inte ha långa pass med föreläsningar. Att befinna sig framför skärmen är mer tröttande än att befinna sig i en gemensam lokal.

Skapa tillfällen för deltagarna att vara aktiva och involverade, på så sätt förstärker du och stöttar lärandet.

Ta del av alla våra tidigare tips här. 

Har du tips och verktyg du vill dela med dig av – maila oss på utbildning@redcross.se.

 

Kontakta Infoservice

0771–19 95 00 

Fråga oss i chatten!