På rednet.rodakorset.se använder vi kakor för att webbplatsen ska fungera på bästa sätt. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder kakor. 

Läsa mer om kakor

Shoppingbudet i Ludvika – ett samarbete för att hjälpa riskgrupper

Ludvikakretsen samarbetar med flera andra organisationer för att hjälpa riskgrupper med leveranser av livsmedel och andra nödvändiga varor. Filmen spelades in i somras när det var som mest intensivt men fortfarande får 50 - 60 personer varje dag hjälp med inköpen.

Berätta mer om samarbetet, hur har det fungerat?

Sedan mars 2020 ingår Ludvika rödakorskrets i ett samverkansarbete mellan kommunen och frivilligorganisationer för leverans av livsmedel och andra nödvändiga varor till riskgrupper under coronapandemin. I kretsen ansvarar krisberedskapsgruppen för Röda Korsets medverkan i Shoppingbudet.

Kommunen har det övergripande ansvaret genom organisationen Unika Ludvika. Övriga medverkande är Svenska kyrkan och Lions. Andra aktörer, som i perioder har deltagit, är elever från gymnasieskolans Handelsprogram, kommunens sommarjobbande skolungdomar och praktikanter från kommunens arbetsmarknadsenhet. Bilar för hemleveranser sponsras av Volvo Cars och kommunen står för bensinkostnader.

I verksamheten ingår att ta emot telefonbeställningar från kunder, plocka och packa varor i butik samt hemkörning av varor till kunden. Arbetsuppgifterna fördelas mellan deltagande organisationer. Verksamheten är flexibel och anpassas hela tiden efter rådande behov.

De första fem månaderna togs beställningar emot fem dagar i veckan och kördes ut samma dag till kunden. Första tiden inkom 100-120 beställningar i veckan. Röda Korset hade då 5-6 volontärer per dag i arbete. Med tiden har antalet beställningar minskat och verksamheten anpassats därefter.

Röda Korset har funnits med hela tiden och plockat varor i butik samt haft huvudansvaret för utkörningen av varor. Totalt har ca 20 volontärer varit engagerade, några under kortare tid, andra under längre tid, flera av dem deltar fortfarande sedan början av projektet.

Samarbetet med Unika Ludvika och övriga aktörer har hela tiden fungerat mycket bra. Planeringsschema för bemanning görs vecka för vecka. Skulle det fattas medarbetare samråder vi och löser det tillsammans. Avstämnings- och planeringsmöten hålls regelbundet med representanter från medverkande organisationer.

Vad har varit det bästa med att samarbeta?

Det bästa med att samarbeta är vi tillsammans blir starka! Vi lär känna varandras organisationer och bygger nätverk för framtiden. I en kris behöver myndigheter, organisationer och övriga i civilsamhället samverka.

Hur har ni gjort för att rekrytera nya volontärer?

Rekrytering av nya volontärer har skett genom personliga kontakter, annons på Facebook och även genom rekryteringsverktyget ReachMee.  Under projektets gång har 13 nya spontanfrivilliga tillkommit. De har fått utbildning i rödakorskunskap och krisberedskap.

Vad händer just nu, hur ser behovet ut?

Verksamheten kommer att pågå i första hand till årets slut. Nytt ställningstagande kommer att tas beroende på pandemins utveckling. För närvarande får ca 60 kunder i veckan hjälp med inköp genom Shoppingbudet och leveranser sker 2 dagar/vecka. 10 volontärer från Röda Korset är aktiva nu.

Antalet kunder har minskat över tid, vilket troligen beror på att flera 70+ vågar sig ut och väljer tider med mindre folk i butikerna. Merparten av de kunder vi nu servar, har varit med ända sedan starten och uttrycker sin tacksamhet över denna hjälp.

Torsten Åslund, krisberedskapsansvarig och Barbro Uleander, volontäransvarig, Ludvika Röda Korskrets

                                          

                                          

Kontakta Infoservice

0771–19 95 00 

Fråga oss i chatten!