Sex steg för att gå samman

Guide för kretsar som går samman

Nu finns en guide för kretsar som går samman.

Guiden är till för kretsstyrelser i kretsar som går samman, till exempel till en kommunkrets. I guiden hittar ni också alla mallar ni kan behöva inför och under sammangåendet. Guiden finns här.

 

En krets som har erfarenhet av kretssammangående är Tjörns rödakorskrets. Här kan du läsa mer om deras upplevelse.

Kontakta Infoservice

0771–19 95 00 

Fråga oss i chatten!