Solen sken över tioårsjubilerande Second hand-butiken i Hässleholm

Anna Hägg-Sjöquist, Ingabritt Jeppsson, Birgitta Lantz, Margareta Palmkwist

Den 9 oktober firade vi tioårsjubileum i lokalerna på Östergatan. Flytten dit 2011 innebar ett stort lyft för butiken, som hamnade mitt i staden.

Vädret visade sig från sin bästa sida och kundtillströmningen var stor. Extra glans över butiken spred de inbjudna besökarna, det vill säga vår riksordförande Anna Hägg-Sjöquist, upphovsmannen till  konceptet Kupan, Björn Lundell, samt den tidigare ordföranden i Hässleholmskretsen, Margarete Hasslow.

Lagom till jubiléet hade också caféverksamheten kommit i gång efter pandemistängningen, vilket var mycket uppskattat! Det var ett stort antal kunder både i butiken och i caféet. På eftermiddagen kunde besökarna även få träffa riksordföranden, som under rundvandring i butiken konstaterade att detta var en av de trevligaste Kupanbutiker hon besökt. Efter stängningsdags samlades ett fyrtiotal volontärer i butiken för att lyssna till hennes framtidsvisioner.

Anna Hägg-Sjöquist hälsades välkommen av Hässleholmskretsens ordförande, Ulf Råvik. Hon började med att konstatera att kretsen, som startades redan 1915, ingår i världens största biståndsorganisation, Röda Korset/Röda Halvmånen. I världen finns 14 miljoner volontärer och medlemsantalet i de båda organisationerna uppgår till 97 miljoner.

Världen står nu inför de största utmaningarna någonsin: klimatförändringarna, krigsutbrotten med åtföljande stora flyktingströmmar, och pandemin. Beträffande den sistnämnda har vi Sverige en vaccinationsgrad på 70 procent, medan det i utvecklingsländerna ligger under 3 procent. En beräkning visar att det idag finns 100 miljoner människor som behöver humanitär hjälp, men till år 2030 beräknas detta antal uppgå till 200 miljoner! Det finns alltså ett stort behov av insatser, inte minst ekonomiska, och där gör Röda Korsets alla volontärer en stor insats.

Second hand-verksamheten ger intäkter och stödjer klimatarbetet genom att bidra till återanvändning, och fungerar dessutom som en mötesplats. Hässleholmskretsen har 150 volontärer som är aktiva i olika verksamheter,  till exempel i språkkaféer, med läxhjälp och som sjukhusvärdar. En viktig del av verksamheten är krisberedskapen, där kretsen står beredd att rycka in med hjälp om kommunens POSOM-grupp kallar. En framtida utmaning blir att överbrygga den digitala klyfta som håller på att uppkomma mellan hög- och lågutbildade.

Björn Lundell är känd för många hässleholmare, då han gjorde sin värnplikt på T4 och därefter tjänstgjorde som officer i Hässleholm på 60- och 70-talet. Efter flytt till Stockholm och jobb på arméstaben hamnade han i Växjö. Trogen rödakorsare sedan sex års ålder invaldes han i Röda Korset i Kronobergs distriktsstyrelse 1986. När distriktet fick ett större arv, innehållande ett helt hushåll med kläder, möbler och hushållsartiklar, kom han på idén att starta en second hand-butik. Hans tanke var att den även skulle fungera som en mötesplats för besökarna och lanserade namnet Kupan. Trots att han i början fick motstånd från centralt håll lyckades han så småningom få Kupan-idén accepterad. I Sverige finns idag ungefär 250 Second hand-butiker, som kuporna kallas idag.

Margarete Hasslow avslutade samlingen med att berätta historien om hur hennes österrikiska mamma, född 1904, efter första världskriget genom Röda Korsets försorg hamnade i Sverige, och hur den lite ovanliga stavningen av Margaretes förnamn uppkom.

Och sedan var det dags för kaffe och jubiléumsbakelse!

Text: Britt-Marie Ruhr

Foto: Uno Nilsson

Kommentera artikeln

För att kommentera och läsa andras kommentarer behöver du vara inloggad med ditt rödakorskonto. Logga in genom att klicka på figuren högst upp till höger. Vi använder kommentarstjänsten Commento. Innan du loggar in första gången behöver du aktivera ditt rödakorskonto.

Har du en fråga, kontakta Infoservice.

Kontakta Infoservice

0771–19 95 00 

Fråga oss i chatten!