“Second hand-butikens verksamhet central för oss”

Kenneth Lindmark, ordförande i Arvidsjaurs rödakorskrets,

Vi laddar för kommande Riksstämma genom att ta ett steg tillbaka. Vi har tagit reda på hur kretsar arbetar med den nuvarande strategiska inriktningen i sin krets och i sina verksamheter. Missa inte vår artikelserie där vi bjuder på goda exempel och visar hur strategin lever och används i kretsar.

Nu kommer andra delen där Kenneth Lindmark, ordförande i Arvidsjaurs rödakorskrets, berättar mer om hur de arbetar med nuvarande strategiska inriktning kopplat till krisberedskap och sin second hand-verksamhet. 

Hur har ni arbetat med den strategiska inriktningen kopplat till krisberedskapsplanen?  

- Vi började med att arbeta med vår nya krisberedskapsplan under 2021. Det första vi såg var att vi inte kunde svara upp mot hela omfattningen av det som man kunde ha i en plan. I det skedet bad vi om stöd från regionkontoret i Umeå för att skala ned krisberedskapsplanen till ett levande stöd som innehöll insatser som vi de facto kunde genomföra på ett bra sätt.  

Kenneth fortsätter: 

- Arvidsjaurkretsen är en relativ liten krets med ett stort geografiskt område med en äldre åldersstruktur i kretsen. Styrelsen arbetade under ett par månader tillsammans med stödet från Umeå och kom fram till en plan som var väl anpassad till våra resurser. Dessutom fanns behov att se över vår tillgång till material och anskaffning av resurser som vi kunde behöva under en kris.  

Hur har den strategiska inriktningen hjälpt er i ert arbete? 

- Vår krets har samverkat och pratat med andra aktörer och kommunen då och då under många år, det är något som redan ofta görs i mindre kommuner. Vad vi nu ser tydligare är nyttan av att samverka och samordna insatser och verksamheter med andra organisationer och föreningar i kommunen.  

Prioriterat stöd till behövande genom second hand-butiken 

- 2022 har ju överskuggats av kriget i Ukraina där vi genom vår second hand-butik kunnat prioritera stödet till de behövande men i styrelsen har samtalet fokuserats om den avvägning vi måste göra då vi skickar pengar till de olika oroshärdarna och katastroferna runt om i världen. Många behöver stort och kanske till och med ett ännu större stöd än de platser som är aktuella för dagen.  
 

- Dessutom har vi sett vikten av att hålla på våra grundprinciper. Det är inte alltid enkelt att hålla sig neutral då hemskheter genomsyrar media och folks medvetenhet. Intresset för kretsens arbete har ökat lokalt och hela 21 medlemmar gick i november grundkursen i Röda korskunskap.  
 

- Vi tog tidigt initiativ till ett gemensamt samordningsmöte med andra föreningar, studieförbund och organisationer tillsammans med kommunens flyktingsamordning inför den förväntade ökningen av flyktingar under inledningen av Ukrainakriget. Under detta möte sorterade vi upp vad respektive aktör kunde bistå med och vad som kunde samverkas om. Detta var ett bra test på att en del av vår krishanteringsplan fungerade tillfredställande. 

Vad har förra Riksstämmans beslut lett till för förändring i er krets?  

- Detta är inte helt enkelt att svara på från en liten krets. I vår lilla krets är mycket kopplat till vår second hand-verksamhet som i nuläget genererar medel till bistånd i storleksordningen 50 kronor per invånare i Arvidsjaur årligen. Vi har sedan Covid-19 använt oss av ny teknik och fortsatt utveckla second hand-verksamheten och ökat samordning med andra. Delvis har Riksstämmans beslut påverkan på små kretsars utveckling men samtidigt påverkas utvecklingen av den nödvändiga anpassning som kretsen gjort på grund av såväl Covid-19 som av kriget i Ukraina.  

Kan du berätta om något som händer framöver i er krets? 

- Som tidigare sagt så är second hand-verksamhet central för oss i Arvidsjaur. Den är sedan tidigare väl ansedd och inarbetad med en otroligt kunnig och duktig personalstyrka och många frivilliga. Vi öppnade i en ny lokal centralt på Storgatan i Arvidsjaur i november då vi vuxit ur den gamla lokalen. Såväl antalet besökare som omsättningen har ökat påtagligt i den nya lokalen med bra möjlighet att fika och umgås för gästerna. Kommande halvår tror vi att det behövs tid att få allt kring byte av lokal att sätta sig. 

Inför Riksstämman - var med och påverka 

På vilket sätt vill du vara med och påverka Svenska Röda Korsets arbete framåt? 

Som medlem kan du vara med och påverka vårt arbete på flera sätt, bland annat genom att vara riksstämmoombud eller skriva en motion. 

Motioner lämnas in via ett motionsformulär senast 28 februari.

Valet av riksstämmoombud görs av din krets och anmälan av ombud görs senast 5 mars här 

På Riksstämman ska beslut tas om en ny strategisk inriktning. Här kan du läsa mer om styrelsens förslag till strategisk inriktning 2024-2030.

Kommentera artikeln

För att kommentera och läsa andras kommentarer behöver du vara inloggad med ditt rödakorskonto. Logga in genom att klicka på figuren högst upp till höger. Vi använder kommentarstjänsten Commento. Innan du loggar in första gången behöver du aktivera ditt rödakorskonto.

Har du en fråga, kontakta Infoservice.

Kontakta Infoservice

0771–19 95 00 

Fråga oss i chatten!