Samhällsrådgivning – ny frivilligverksamhet i Helsingborg

”Nadia Jabr samordnar samhällsrådgivningen.”

Sedan i höstas prövar Helsingborgskretsen ett nytt koncept – samhällsrådgivning. Rådgivningen vänder sig till alla människor som är i behov av en neutral samtalspart och erbjuder öppen mottagning tre gånger i veckan, på tre olika platser i staden.

Samhället är krångligt. Att inte veta vart man ska vända sig i viktiga frågor som kräver myndighetskontakt kan vara ett lidande och det vill Röda Korset lindra.

Nadia Jabr är ledare för satsningen. Hittills är 18 frivilliga knutna till projektet som samtalspartners och tillsammans behärskar gruppen sex olika språk.

— Trygghet i samtalet är det centrala. Det handlar om att möta människor, mest med utländsk bakgrund, på deras egna villkor. Vi som jobbar i samhällsrådgivningen är själva invandrare till Sverige från olika länder och känner väl målgruppens behov. Röda Korset betraktas inte som en myndighet, vilket är en fördel då många känner osäkerhet och okunskap inför kontakter med officiella myndigheter, berättar Nadia, som är jurist i grunden.

Praktiskt kan samtalen handla om allt möjligt som får vardagen att fungera. Iman Abou Hilal kom till Sverige från Syrien 2014 och har likt många andra frivilliga inom samhällsrådgivning lärt sig det svenska systemet genom egen erfarenhet.

— Många behöver hjälp i kontakter med olika myndigheter, såsom Försäkringskassan, Skatteverket, ekonomiskt bistånd hos Socialtjänsten och liknande.  Det kan både handla om okunskap inför hur själva kontakterna fungerar och hur man fyller i ansökningar och blanketter rätt. Själv är jag revisor och kan därför hjälpa till med sådant som kräver ekonomisk kunskap, säger Iman.

Iman och Nadia betonar dock att hjälpen inte är ett självändamål – målet är att de behövande ska lära sig och kunna gå vidare på egen hand, rustade med mera kunskap och mindre rädsla inför myndighetskontakter. Röda Korset har ingen anmälningsplikt, vilket möjliggör förtroendefulla samtal även i känsliga frågor.

— Nyfikenhet och samhällsintresse är viktiga egenskaper som samhällsrådgivare. Belöningen för samtalen är känslan av att få hjälpa till med något väsentligt. Att få ge hjälp till självhjälp. Det roliga är känslan att få ge tillbaka. När jag kom fick jag hjälp, nu hjälper jag andra. Det känns bra i hjärtat. säger Iman.

Samhällsrådgivaren Joumana Al Kassar kom till Sverige från Libanon för trettio år sedan. Liksom Iman har hon lärt sig själv hur myndighetssverige fungerar.

— Många jag träffat har problem i kontakterna med socialtjänst och skola och många är gamla och sjuka, de kan till exempel behöva hjälp i hur man söker sjukpenning. Jag gör detta för att det känns bra att visa omtanke, säger Joumana.

Bakgrunden till satsningen är upptäckten av ett nytt område för stöd

— Redan i början av 2023 såg vi behov av att erbjuda stöd i samhällsfrågor och materiellt bistånd. Till organisationen började nya frågor komma från nya grupper och där föddes idén om att organisera en verksamhet runt behovet. Här använder vi två framgångsfaktorer, vi möter människorna där de finns geografiskt, samt nyttjar Nadias många personliga kontakter för att sprida kännedom om rådgivningen, berättar Marianne Gustafsson, verksamhetsutvecklare som stödjer Nadia i projektet.

För Helsingborgskretsen är detta en långsiktig satsning med stödinsatser i socioekonomiskt eftersatta områden. Ambitionen är att motverka segregation, stärka enskilda till att delta i samhällsgemenskapen och bistå med insatser för grundläggande humanitära behov.

— Vår roll är att vara ett stöd för behövande, en brygga mellan individ och myndighet, en förtroendeingivande aktör som skapar trygghet för individen genom korrekt information, avslutar Nadia.

 

Vill du veta mera? Kontakta Nadia Jabr: e-post: samrad.helsingborg@redcross.se, telefon: 073-5189866

Kommentera artikeln

För att kommentera och läsa andras kommentarer behöver du vara inloggad med ditt rödakorskonto. Logga in genom att klicka på figuren högst upp till höger. Vi använder kommentarstjänsten Commento. Innan du loggar in första gången behöver du aktivera ditt rödakorskonto.

Har du en fråga, kontakta Infoservice.

Kontakta Infoservice

0771–19 95 00 

Fråga oss i chatten!