Samarbete mellan kretsar möjliggjorde trygghetsskapande insats i Södertälje

En grupp krisstödjare beger sig från Mariahuset till Sergels torg för att ge medmänskligt stöd efter attacken på Drottninggatan. Tagen 9/4.

Tre dödsskjutningar i Södertälje på kort tid skapade stor samhällsoro och Södertälje rödakorskrets började planera för en insats. Då krisberedskapen nyligen byggts upp möjliggjordes insatsen genom ett inledande stöd från en bedömnings-och krisinsatsledare innan kretsen med framgång tog över insatsen och hade närvaro i staden under hela helgen.


Inom loppet av två veckor drabbades Södertälje av flera skjutningar. En dödskjutning skedde i direkt anslutning till en skola, vilket skapade stor oro hos boende, inte minst föräldrar och barn i området och i staden i stort. Kretsens inledande plan var att delta med trygghetsskapande närvaro i bostadsområdet under helgen samt vid en manifestation för trygghet och mot våld som skulle hållas i centrala Södertälje. Det fick omvärderas när ytterligare en dödsskjutning ägde rum på torsdagskvällen. Den här gången på en lekplats i ett bostadsområde. Då fattades beslut om att kretsens krisberedskapsgrupp skulle vandra och visa närvaro med krisstödjare i bostadsområdet där den senaste skjutningen ägt rum.

När vi sent under torsdagskvällen börjat landa i en planering för helgen utifrån de två dödskjutningarna som skett i området Ronna så ringde telefonen. Psykiskt och socialt omhändertagande (POSOM) meddelade att ytterligare en skjutning skett i bostadsområdet Saltskog. De frågade om vi kunde finnas på plats redan nästa dag i området för att stötta upp kommunens krisinsats. Så vi fick ställa om, berättar Johanna Persdotter, bedömnings- och krisinsatsledare, som tillsammans med Röda Korsets tjänsteperson i beredskap (TiB) stöttade upp insatsen.

På fredagen var fem frivilliga på plats i bostadsområdet under eftermiddagen och kvällen samt vid den minnesstund som hölls på platsen. De frivilliga samverkade med POSOM och polisen, som tillsammans bidrog till lugn och trygghet i området. Röda Korsets närvaro var särskilt viktig då inga andra organisationer var på plats. Det fanns stor oro hos boende i området och många var rädda att gå ut.

Under helgen tog kretsen helt över ansvaret för insatsen. Med hjälp av krisstödjare från kretsarna i Kungsholmen, Stockholm Väst samt med stöd från TiB kunde de genomföra en trygghetsstärkande insats i bostadsområdena Ronna och Lina Hage. Krisstödjarna deltog även under söndagen på kommunens manifestation där totalt 11 rödakorsare närvarade för att främja lugn och trygghet.

Vi har lärt oss otroligt mycket av erfarenheterna från de här dagarna. Stödet från Röda Korset centralt var helt nödvändigt eftersom vi är i ett uppstartsskede och stödet från andra kretsar var mycket värdefullt. Under fredagens insats fick vi förmånen att gå tillsammans med medarbetare i kommunens POSOM-grupp som delade med sig av sina erfarenheter i de utsatta områdena. Vi möttes med respekt av människor ute i områdena vi närvarande i.

När det händer något igen är vi förberedda och kan känna oss trygga och stolta i våra röda västar över att kunna vara delaktiga där det behövs. Varmt tack till alla som bidrog till lyckade insatser, säger Agneta Strömbäck, insatsledare Södertäljekretsen.

Södertäljekretsen fortsätter nu att utveckla sin lokala krisberedskap. Parallellt till det sker ett långsiktigt trygghetsskapande arbete med att starta upp en ny mötesplats: Röda Korsets hus i bostadsområdet Hovsjö.

Kommentera artikeln

För att kommentera och läsa andras kommentarer behöver du vara inloggad med ditt rödakorskonto. Logga in genom att klicka på figuren högst upp till höger. Vi använder kommentarstjänsten Commento. Innan du loggar in första gången behöver du aktivera ditt rödakorskonto.

Har du en fråga, kontakta Infoservice.

Kontakta Infoservice

0771–19 95 00 

Fråga oss i chatten!