Vi samarbetar med Friskis&Svettis om välmående

Susanne Jidesten, generalsekreterare Friskis&Svettis och Martin Ärnlöv, generalsekreterare för Svenska Röda Korset.

I dagens Sverige blir civila samhällsaktörer allt viktigare beståndsdelar för ett öppet och välmående samhälle. Nu går vi och Friskis&Svettis, två av Sveriges största organisationer, in ett samarbete för att främja folkhälsan och stärka vår motståndskraft.

─ Även om vi skiljer oss åt i våra dagliga verksamheter, så bygger våra respektive grundidéer på samma fundament: ideella krafter, öppenhet och ökat välbefinnande. För oss båda handlar det om att vara med i något stort, meningsfullt och viktigt. På olika sätt bidrar vi till samma mål – välmående människor, säger Martin Ärnlöv, generalsekreterare för Svenska Röda Korset.

– Under våren har Svenska Röda Korset och Friskis & Svettis utforskat vad som händer om vi kombinerar våra grundidéer och det engagemang som vi samlar. Vi har kommit fram till att det uppstår något riktigt bra! Och något som behövs. Tillsammans är vi många, starka och handlingskraftiga, säger Susanne Jidesten, generalsekreterare Friskis&Svettis.

Tillsammans engagerar vi på Röda Korset och Friskis&Svettis nästan 700 000 personer i Sverige. Bägge organisationerna finns även på plats över hela Sverige. Så det finns mycket vi kan göra tillsammans. Den avsiktsförklaring som nu har undertecknats är startskottet för ett kommande längre samarbete. Samarbetet handlar inledningsvis om att öka äldres och isolerades psykiska och fysiska hälsa, att nå ut till och engagera de som står längre bort från det traditionella civilsamhället, att ge utbildning i första hjälpen samt att öka kapaciteten att stötta samhället vid kriser.

Nu under hösten påbörjas samarbetet genom att vi erbjuder Friskis & Svettis funktionärer och medlemmar digitala utbildningar i första hjälpen och det kommer att gå att köpa förstahjälpen-kuddar, hjärtstartare och förbandsväska till rabatterat pris. Vi krokar även arm för att ta fram ett aktivitetsblad som innehåller rörelse-och balansövningar som är särskilt anpassade för äldre personer. Materialet är tänkt att spridas i verksamheter där äldre möts för att främja fysisk aktivitet, exempelvis kan aktivitetsbladet följa med matkassen som levereras av våra volontärer hem till en äldre person.

Mer information om samarbetet kommer löpande att dyka upp i takt med att det utvecklas under hösten! Har ni frågor är ni välkomna att höra av er till infoservice.

Kontakta Infoservice

0771–19 95 00 

Fråga oss i chatten!