Infoservice återgår till ordinarie tider från och med 1:a oktober. Teleöppet-tider blir då vardagar kl. 10-12 och 13-16.

Säkra kretsens verksamheter för unga i utsatthet

Vandring vid Grövelsjön

Regeringsmedel för unga i utsatthet har delats ut under tre års tid och vi är nu inne på det sista året. Många kretsar har startat upp viktig verksamhet riktat till unga ensamkommande under den här tiden, och det är dessa verksamheter som kretsarna nu behöver fatta nya beslut om.

Med största sannolikhet kommer ytterligare regeringsmedel inte att beviljas efter årsskiftet, därför måste kretsar ta beslut och förbereda för vad som ska hända med verksamheterna framåt. Om verksamheterna ska avslutas måste detta genomföras på ett genomtänkt sätt så att deltagarna inte drabbas hårdare än nödvändigt, särskilt viktigt är det för de kretsar som arbetar med att möta målgruppens behov av grundläggande behov så som tak över huvudet och mat. Om verksamheterna ska fortgå efter 2020 måste kretsen säkra finansiering för detta. Vi rekommenderar att planeringen i sådana fall påbörjas redan nu.

Råd och stöd

Vi har tagit fram råd och stöd för viktiga frågeställningar kopplat till detta, se dokumentet ”Säkra verksamheter 2021”.

Läs här för mer information om kretsars möjlighet till finansiering.

Kontakta Infoservice

0771–19 95 00 

Fråga oss i chatten!