På rednet.rodakorset.se använder vi kakor för att webbplatsen ska fungera på bästa sätt. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder kakor. 

Läsa mer om kakor

Såhär långt har vi kommit!

Kretssammangående statistik 2020

Våra lokala kretsars arbete för att gå samman till en krets i varje kommun pågår för fullt. Idag finns kommunkretsar i 143 kommuner, jämfört med de 127 kommunkretsar som fanns vid tiden för Riksstämman 2019. Idag finns också 65 rödakorsgrupper, och antalet ökar stadigt.

Vi är på väg mot halvtid för strategiperioden. Trots en global pandemi har många kretsar fortsatt att hålla verksamhet igång och att arbeta mot den strategiska inriktningens mål. Pandemin har visat att vi behöver ha en stark lokal närvaro i varje kommun för att ständigt kunna möta nya behov.

Kretssammangående var en av de hetaste frågorna på Riksstämman 2019, där ombud från rödakorskretsar i hela landet samlades för att besluta om Svenska Röda Korsets framtid. Strategin som klubbades igenom har höga ambitioner om att vi ska kunna möta de största humanitära behoven och svara upp i krissituationer, var i landet de än dyker upp. För att möjliggöra det behöver Svenska Röda Korset ha en stark lokal närvaro och beslutskraft i varje kommun. Riksstämman beslutade att vi med sikte på 2023 ska ha en lokal organisation som består av kommunkretsar, för att fler ska kunna fokusera på verksamhet istället för administration

I 95 kommuner diskuterar kretsar just nu att gå samman. Processerna har kommit olika långt och har lite olika upplägg. Något som är gemensamt på många håll är att det bildas rödakorsgrupper när kretsar går samman. Rödakorsgrupper gör att Svenska Röda Korset behåller vår närvaro och engagemanget på alla orter. Allt fler kontaktar också de kretsar som redan har gått samman, för att lära av varandras erfarenheter. Läs mer om kretssammangående och rödakorsgrupper i Kunskapsbanken på Rednet.

Kontakta Infoservice

0771–19 95 00 

Fråga oss i chatten!