Så ökar vi kunskapen om folkrätten hos myndigheter

Kharkiv, Ukraina, 9 februari 2023. ICRC utbildar om krigets lagar för Ukrainas militära styrkor.

Många i Sverige vill lära sig mer om internationell humanitär rätt, eller krigets lagar. Inte minst personal inom myndigheter som ingår i totalförsvaret. Våra folkrättsrådgivare höll under 2023 därför i flera utbildningar för att sprida kunskap.

I Genèvekonventionerna och i rödakors- och rödahalvmånerörelsens stadga står det att nationella föreningar, som Svenska Röda Korset, ska sprida kunskap om krigets lagar, samt säkerställa respekt och vara med att utveckla dem.

Vi sprider kunskap om krigets lagar

Våra folkrättsrådgivare sprider kunskap om krigets lagar på flera sätt. Bland annat hjälper de myndigheter att utbilda sin personal om folkrätten. Under 2023 hölls exempelvis föreläsningar för anställda på Tullverket och Länsstyrelsen Skåne.

På Tullverket bidrog folkrättsrådgivarna till en utbildning av Frontex-officerare som vaktar EU:s yttre gräns och som snart ska ut i fält. De ville veta mer om:

  1. vem som anses vara en stridande
  2. vem som är civil
  3. hur det går till när någon ställs inför rätta för krigsbrott.

På Länsstyrelsen Skåne var målgruppen jurister vid Rättsenheten som bland annat arbetar med beredskapsfrågor. De ville veta mer om vad som skulle gälla i Sverige i händelse av väpnad konflikt.

Innehållet anpassas efter publik

Vad som ingår i en föreläsning skiljer sig åt beroende på publiken. Förutom en djupare förståelse för krigets lagar kan en föreläsning ge deltagarna en inblick i

  1. rödakors- och rödahalvmånerörelsens unika historia och koppling till krigets lagar
  2. vårt syfte och mandat att agera i händelse av kris och konflikt.

Under vintern anordnades en workshop tillsammans med det Italienska Röda Korset och IFRC på temat internationell katastroflagstiftning. Bland annat medverkade jurister från Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) som jobbar med lagstiftning för arbete med skydd av befolkningen i kris och konflikt. 2023 lanserade MSB också en webbkurs om räddningstjänsten under höjd beredskap. Där bidrog vi med kapitel om

  • civilförsvarspersonal
  • krigets lagar
  • de skyddande emblemen i väpnad konflikt.

Verksamheten fortsätter under 2024

Den stora efterfrågan på kunskap om folkrätten kommer troligtvis inte att avta framåt. Bara i januari i år har flera förfrågningar om att bidra i rättsutredningar och att ta fram utbildningsmaterial kommit in från myndigheter.

Sprid kunskap om krigets lagar

Hjälp till att sprida mer kunskap om krigets lagar i samhället. Boka en informatör till er krets. Kontakta folkratt@redcross.se.

Vill du vara med och starta upp folkrättsverksamhet i din krets? Bli frivillig folkrättsinformatör och bidra till SRKs viktiga arbete med att sprida kunskap om krigets lagar! Välkommen att kontakta oss på folkratt@redcross.se.

Webbkurs i krigets lagar

Passa på att förbättra din egen kunskap om den humanitära rätten.
På rodakorset.se hittar du en webbkurs i krigets lagar.

Kommentera artikeln

För att kommentera och läsa andras kommentarer behöver du vara inloggad med ditt rödakorskonto. Logga in genom att klicka på figuren högst upp till höger. Vi använder kommentarstjänsten Commento. Innan du loggar in första gången behöver du aktivera ditt rödakorskonto.

Har du en fråga, kontakta Infoservice.

Kontakta Infoservice

0771–19 95 00 

Fråga oss i chatten!