Infoservice återgår till ordinarie tider från och med 1:a oktober. Teleöppet-tider blir då vardagar kl. 10-12 och 13-16.

Så missar vården tortyrskadade – kunskapen för låg

Kölapp

I skuggan av coronapandemin fortsätter Röda Korset sitt viktiga påverkansarbete för rätten till rehabilitering för tortyröverlevare.

I förra veckan togs ännu ett steg i rätt riktning då Kunskapscentrum för migration och hälsa i Region Skåne lanserade en ny rapport som ett resultat av ett samarbetsprojekt med bland andra Röda Korset. Rapporten uppger att hälften av vårdpersonalen har låga eller mycket låga kunskaper om tortyr.

− Från vår sida anar vi ett mörkertal av tortyröverlevare som aldrig identifieras och som därmed inte får den vård och behandling de behöver. Bättre kunskap och identifiering av tortyröverlevare är viktig, men lika avgörande är att dessa personer får tillgång till vård och behandling utifrån behov, säger Anette Carnemalm, verksamhetschef på Röda Korsets behandlingscenter krigsskadade och torterade i Malmö.

Tillsammans med representanter för Region Skåne medverkade hon i ett digitalt panelsamtal i samband med lanseringen av rapporten. I samtalet framkom ett tydligt behov av ökad kunskap samtidigt som det krävs resurser och samverkan mellan vårdgivare och andra aktörer för att ge ett helhetsstöd till tortyröverlevare.

Anette Carnemalm intervjuades även i SR P4 Radio Malmöhus. 

Rapporten har tagits fram inom ett projekt som syftar till att förbättra förutsättningarna för identifiering och dokumentation av tortyrskador och därmed utveckla vården till tortyröverlevare. Svenska Röda Korset deltar i projektet med expertkunskap och genom att ansvara för kunskapshöjande utbildningar.

− Samarbetet med Region Skåne är ett utmärkt exempel på hur Röda Korset tillsammans med ansvariga myndigheter kan lyfta humanitära behov och bidra till förändring, säger Sara Fridlund, rådgivare på Svenska Röda Korset.

Följande kunskapsläge framkommer av rapporten:

  • Färre än en av tio av hälso- och sjukvårdspersonalen säger sig ha den kunskap de behöver för att upptäcka om en patient har tortyrskador.
  • Nästan hälften (45 procent) tror sig inte möta patienter som har utsatts för tortyr. De skattar också den egna kunskapen som låg.
  • Det finns stora kunskapsskillnader bland personalen. Däremot små skillnader överlag mellan verksamheter och yrkesgrupper.
  • Bara en av tjugo frågar rutinmässigt patienter som flytt från krig eller förföljelse om de utsatts för tortyr.

Här kan du läsa hela rapporten.

 

Kontakta Infoservice

0771–19 95 00 

Fråga oss i chatten!