Infoservice återgår till ordinarie tider från och med 1:a oktober. Teleöppet-tider blir då vardagar kl. 10-12 och 13-16.

Så kan vi komma igång med besök på äldreboenden från och med 1 oktober

Händer runt kopp

Under vår och sommar har våra besök på äldreboenden varit pausade på grund av det nationella besöksförbudet. I och med att förbudet hävs från och med 1 oktober finns nu möjlighet att starta upp verksamheten igen.

Den 1 april infördes ett nationellt besöksförbud på landets äldreboenden. Förutom att anhöriga inte har kunnat besöka sina nära som vanligt har det också inneburit att våra verksamheter på äldreboenden har varit vilande.

Från och med 1 oktober hävs det nationella besöksförbudet. Beslutet grundar sig på att smittspridningen minskar i samhället och att de särskilda boendena har förbättrat arbetssätt och rutiner för att förhindra smittspridningen.

Stödmaterial för säkra besök

För att säkerställa säkra besök har Folkhälsomyndigheten tagit fram ett stödmaterial. Det går att läsa på Folkhälsomyndighetens hemsida.

Förutom att följa de rutiner som gäller för säkra besök är det viktigt med en nära dialog med äldreboendet där kretsen bedriver verksamheten. Det är äldreboendet som ansvarar för att besök sker på ett säkert sätt. Det kan finnas lokala och regionala skillnader mellan äldreboenden exempelvis vid lokala utbrott eller liknande.

För att starta igång med besök på äldreboenden så gäller det alltså att ha en nära dialog med äldreboendet, både kring uppstart av verksamheten men också om det uppstår smittspridning som gör att verksamheten behöver pausas. Tänk också på att riktlinjer kan förändras snabbt. Håll dig uppdaterad via Folkhälsomyndighetens hemsida.

Kontakta Infoservice

0771–19 95 00 

Fråga oss i chatten!