Så kan anhörigstöd fortsätta trots coronautbrottet

Man med telefon

Frivilligledarna i Norrtälje och Uppsala har hittat ett sätt att fortsätta verksamheten och säkerställa att ingen anhörig ska lämnas ensam och isolerad i en kris.

Anhörigstöd handlar om att stärka anhöriga i sin roll, främja psykisk hälsa och ge möjlighet till gemenskap med andra människor i liknande situation.

Den vanligaste formen av stöd är anhörigcirklar där en sluten grupp med ledare träffas regelbundet. Det kan också handla om anhörigcaféer, utflykter, föreläsningar, temadagar eller andra aktiviteter. Men många frivilliga och deltagare i anhörigstöd är äldre som i och med coronaviruset och de nya råden inte längre kan träffas fysiskt. Men det finns kretsar som har hittat en lösning.

I Norrtälje och i Uppsala har frivilligledarna hittat ett sätt att fortsätta verksamheten och säkerställa att ingen anhörig ska lämnas ensam och isolerad i en kris. De har ställt om från fysiska gruppträffar till enskilda telefonsamtal där det är frivilligledaren som knyter ihop frivilliga och anhöriga.

”Nu behövs medmänskligt stöd”

Den som ringer behöver inte vara psykolog eller kurator utan det räcker långt med att vara medmänniska säger Anki som är frivilligledare i Uppsala Rödakorskrets och fortsätter:

- Det som behövs nu är att vi ger varandra medmänskligt stöd.

Vid rundringningarna handlar det mycket om dagens situation och vad som händer hos anhörigstödjaren för att de i stunden inte ska känna sig isolerade och ensamma. Ett telefonsamtal kan betyda mycket för den enskilde och avlasta oro för sin närstående men även den oron som dagens situation medför. Att skapa trygghet i vardagen är viktigt och att vi i Röda korset kan stå för detta är något som kretsarna tycker man ska ta tillvara.

”Våga pröva nytt”

Marit är frivilligledare på rödakorskretsen i Norrtälje och hon uppmuntrar alla att våga pröva nya vägar för att ge stöd. Även om den fysiska träffen uteblir så kan telefonsamtalet betyda väldigt mycket för personen i andra änden av luren.

Andra tips:

  • Dela upp de som ska kontaktas mellan er frivilliga.
  • Ni som ringer, glöm inte att stötta varandra.
  • Våga ta kontakten med kommunens anhörigkonsulent för att samordna arbetet eller informera om kretsens rundringning.
  • Lova inte något du inte vet om du kan lova, och svara inte på frågor du inte kan svara på.
  • Vid första samtalet, fråga om du får ringa igen om en vecka. Det skapar trygghet att veta att någon ringer igen, och att personen inte själv måste ringa för att få stöd.
  • Respektera vårt tystnadslöfte.
  • Vid samtalet, ta stöd av hur du kan stötta den anhöriga med att minska oro vid en kris, råd och tips finns på rodakorset.se

Verksamheten anhörigstöd jobbar med att ta fram mer information som kan vara till hjälp i arbetet med att våga pröva andra medel för anhörigstöd. 

Kontakta Infoservice

0771–19 95 00 

Fråga oss i chatten!