Så här växlar Lindesbergskretsen upp i coronatider

Tillverkning av skyddsvisir i Lindesberg

För kretsen i Lindesberg har coronakrisen inte inneburit att verksamheten fått trappa ner. Tvärtom. Här är målet för 2020 redan uppfyllt.

Ett infocenter som tillhandhåller coronainformation öppnades i mitten av mars. Inköp och distribution av matkassar och medicin kom igång samtidigt. Visir till sjukvården, kommunen och kriminalvården tillverkas. En av de två Second hand-affärerna i kretsen har utökat öppettiderna och den andra har öppet efter överenskommelse. En stödtelefon är igång, liksom läxhjälpen. Och för att nå ut lokalt finns information om vad Röda korset kan erbjuda på Lindesbergs kommuns egen hemsida.

Av fem kretsar i kommunen har det blivit en effektiv och handlingskraftig krets: Lindesbergs Rödakorskrets. Kia (Katarina) Löwenbrink är ordförande i kretsen sedan ett år tillbaka. Hon berättar om kretsens arbete under coronasituationen.

Hur har ni i Lindesberg kunnat få så mycket gjort under så kort tid?

Jag tror att det delvis är väldigt kort sträcka mellan tanke och handling och delvis beror det på en mental förberedelse. Vi har sett till att synas och höras så mycket som det bara är möjligt och fånga upp alla de som spontant vill göra något. Vi vet ju sedan skogsbränderna att det var många som kände sig frustrerade över att inte kunna hjälpa till. Vi har pratat om vikten av att fånga upp dessa snabbt innan intresset svalnat. När tillverkningen av skyddsvisir blev aktuell såg jag till att sprida det så mycket jag bara kunde så fort som möjligt då det var ett enkelt och handfast sätt att samla frivilliga snabbt. Eftersom jag spred ordet i alla förekommande kanaler så mycket jag orkade så nådde vi stora grupper snabbt.

Informationen är också viktig. När det var presskonferenser på TV sändes det i verksamhetslokalen som vi direkt gjorde om till infocenter. Alla presskonferenser översattes i realtid till lätt svenska så att även språksvaga skulle förstå. Räckte det inte till så fanns det flerspråkiga på plats som kunde stödtolka.

Vad har varit den största utmaningen för er krets när ni ställt om verksamheten?

Det är kontakten med vår egen kommunRedan den 30 januari hade vi ett möte med säkerhetskoordinatorn för Lindesbergs kommun där vi lämnade över den senaste versionen av vår krisberedskapsplan, utformad enligt Röda Korsets riktlinjer. Den togs emot med glädje och beundran för att sedan försvinna i periferin. När jag åter tog kontakt med kommunen när allt började stängas ned och påminde om att vi fanns, fick jag till svar att de redan hade en krisstab på kommunen och att de skulle höra av sig om de behövde hjälp. Jag fortsatte att berätta att vi var igång med mat- och medicinleveranser, information till samtliga språkgrupper i kommunen samt att vi försåg både region, kommun och kriminalvård med skyddsvisir och att vi knutit de stora ideella aktörerna på orten till oss.

Till slut ville kommunen i mitten av april att Röda Korset skulle vara med på nästa pressträff och berätta om att vi inlett ett samarbete. Vi blev då länkade på kommunens hemsida och information om Röda Korsets hjälpverksamhet skulle skickas ut till hushåll i riskgrupp.

Vilket stöd tycker du behövs från tjänstepersonorganisationen?

Jag tror att en tydlighet om vilka vi i kretsarna är och vad vi gör samt vad som förväntas av oss som krisorganisation vore önskvärt. Vi ska inte bara vara tacksamma för alla kretsar och frivilliga, utan även våga visa med hela handen att det är vi som står i frontledet och är först på bollen när det händer.

Jag tycker det har känts värdefullt att få samtal med inventering av vad som händer i kretsen. Det blir ett tillfälle att konkret sätta ord på vad vi gör och få en samlad bild. Mejl hinner man knappt besvara. Vi vet ju att tjänstepersonorganisationen finns som ett underbart stöd och en härlig ryggrad i verksamheten när man själv inte räcker till. Det känns verkligen tryggt.

Har du några tips till andra kretsar som vill ställa om sin verksamhet?

Tänk inte sönder frågan och sätt inte upp hinder som inte finns där från början. Fokusera på vad vi är, en hjälporganisation! Då kan vi inte själva se oss som hjälplösa, det håller helt enkelt inte! Även om man inte har möjlighet att vara på plats själv, rent fysiskt, så har man alltid möjligheten att nå ut via alla lokala grupper som finns på till exempel Facebook. Man kan dra ut informationen som finns på krisinformation.se om coronaviruset och sätta upp på anslagstavlor ifall man inte har egna skylfönster på lokalen. Se till att synas och höras så mycket ni bara kan!

Samarbeta med så många lokala organisationer ni kan. Var inte blyga med att tala om att fler människor behövs och är välkomna. Har ni Second Handbutik så se till att hålla den så mycket öppen det bara går. Det ligger mycket i våra egna händer hur vi klarar oss ekonomiskt. Finns det andra sätt att få in pengar? Och framför allt, kom ihåg att vad ni än gör så gör det med glädje och kärlek!

Jag tror inte att det finns någon patentlösning som fungerar på alla kretsar men våga vidga vyerna och tänk utanför den berömda boxen så kommer nya lösningar att uppenbara sig.

 

 

Kontakta Infoservice

0771–19 95 00 

Fråga oss i chatten!