Så här tycker Martin Kemi om strategisk inriktning 2024

Martin Kemi

— Det lokala är vår styrka för vårt uppdrag som rödakorsförening. Det säger Martin Kemi som är med i Olofströmsbygdens rödakorskrets i region Sydost.

Med ungefär ett och ett halvt år kvar med den nuvarande strategiska inriktningen jobbar vi samtidigt med att blicka framåt för att se vart vi vill, vad vi vill utveckla och vad vi vill åstadkomma i Svenska Röda Korset från 2024 och framåt. Var är Svenska Röda Korset om 5 till 10 år? Och hur ser vår fortsatta resa i den riktningen ut? Nästa strategiska inriktning, som ska gälla från 2024, ska Riksstämman besluta om i juni 2023.

För inspiration och fortsatt dialog kring strategisk inriktning fick vi en pratstund med Martin Kemi som är med i den referensgrupp av frivilliga som arbetar med frågor kopplade till strategi 2024.

Varför behövs Röda Korset? Är det något särskilt område som du tycker att vi behöver fokusera på?

Det finns ett tydligt “why”, behoven har inte blivit färre, men förändrade. Vårt fokus ska vara att stå för mänsklighet i det omänskliga. När vi finns lokalt så har vi möjligheten att vara andras ögon. Det första som dör i ett krig är sanningen och vi ska vara sanningsbärare.

Vad är vår styrka inom Röda Korset? 

Det lokala är vår styrka, att vi finns på plats där det bryter ut. De som bor nära är de som är experterna. Jag tror på hjälp till självhjälp.

Martin säger också att han ser en risk med att medlemsantalen sjunker. Det är ju många som vill engagera sig som volontärer men har man inte en stomme av just medlemmar så finns inte heller någon frivillighet att bygga kring. Det blir ett glapp mellan frivillighet och medlemskap som måste överbryggas.

Tips: Titta gärna på de intervjuer som ordföranden Anna Hägg-Sjöquist har genomfört om framtidens engagemang. I filmen diskuteras frågor om medlemskap och frivillighet.

Vad tror du kretsar/frivilliga behöver i sitt arbete framåt kopplat till vårt strategiska arbete? 

Man ska känna en mening i det man gör, det ska vara hanterbart att utföra sitt uppdrag. Det ska vara begripligt och det ska finnas utbildningar så att kompetensen stärks. Vi behöver också kretsstöd och en krisberedskapsplan.

Du har deltagit på både Kretsaktuellt och i Framtidsforum där många diskussioner och medskick kring nästa strategi kommer upp. Vad tycker du har varit särskilt intressant? Vad är ditt tips till andra frivilliga för att delta i samtalen?

Framtidens engagemang tycker jag har varit intressant, för att det ligger så nära kretsarnas vardag. Klimatet är också ett område som det är svårt att ducka för. För att hänga med i arbetet så kan man gå in och titta på temasidan på rednet och ta kontakt med sin kretsstyrelse. Jag tycker att man ska prata om strategin ofta och dela information och kunskap mellan sig. Transparens och en tydlig väg framåt är viktigt då det här är en stor förening.

Martin avslutar: 

Det är roligt att det fungerar så bra att arbeta digitalt nu. Jag tror att vi fått en ny mognad till det digitala i och med pandemin och det har i sin tur ökat på delaktigheten. Under pandemin har det också visat sig att vi inte bara kan tänka vi och dom – krisarbetet finns mitt ibland oss och alla berörs. Det är också viktigt att Röda Korsets visioner rymmer både det lokala och globala.  

Tips: Kretsaktuellt och Framtidsforum utgår från ett antal tematiska arbetsmaterial, använd dem i kretsen – och lyft in vad du tycker och tänker om Röda Korsets framtida arbete! Här hittar du arbetsmaterialet på Kunskapsbanken

Framtidsforum

Var delaktig digitalt i vårt Framtidsforum och gör ditt medskick kring nästa strategiska inriktning. Diskutera frågor som är kopplade till strategin och reflektera kring viktiga frågor som vi ställs inför.

Till Framtidsforum 

Missa inte kommande Kretsaktuellt  

18 maj 17.00-19.00 

Anmälan finns i kalendariet

Kretsaktuellt är ett digitalt dialogmöte mellan Svenska Röda Korsets styrelse, frivilliga och förtroendevalda i kretsar och regionråd. Under 2022 kommer Kretsaktuellt ha fokus på diskussion och samtal kring nästa strategiska inriktning.

 

 

 

Kommentera artikeln

För att kommentera och läsa andras kommentarer behöver du vara inloggad med ditt rödakorskonto. Logga in genom att klicka på figuren högst upp till höger. Vi använder kommentarstjänsten Commento. Innan du loggar in första gången behöver du aktivera ditt rödakorskonto.

Har du en fråga, kontakta Infoservice.

Kontakta Infoservice

0771–19 95 00 

Fråga oss i chatten!