På rednet.rodakorset.se använder vi kakor för att webbplatsen ska fungera på bästa sätt. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder kakor. 

Läsa mer om kakor

Rödakorsrörelsen tar viktiga beslut för vägen framåt

IFRC:s (Internationella rödakors- och rödahalvmånefederationen) nya styrelse

Delegater från Rödakors- och rödahalvmånerörelsens alla hörn möttes i veckan på Generalförsamlingen och Delegatrådet* för att diskutera och fatta beslut om vägen framåt för vår gemensamma rörelse.

- Det är ändå fantastiskt att alla vi världens 192 Rödakors- och rödahalvmåneföreningar är samlade tillsammans med IFRC och ICRC under dessa dagar. Vi arbetar i många fall under helt olika förutsättningar i våra länder men vår värdegrund är gemensam och vi har flera gemensamma utmaningar som vi diskuterat under dessa dagar, säger ordförande Anna Hägg-Sjöquist. En del av detta har vi diskuterat i plenum, andra utmaningar har vi diskuterat och utbytt erfarenheter kring i mer informella möten. Till exempel har jag fått tillfälle höra från Spanska Röda Korset hur man lyckats attrahera nya frivilliga sedan man organiserade den lokala verksamheten i en plattformsorganisation, förklarar Anna vidare.

Vad beslutas?

Under Generalförsamlingen antogs ett antal nya policyer för Federationen, inom Första hjälpen; Skydd, genus och inkludering; och Stärkande av nationella föreningar (NSD). SRK har bidragit med erfarenheter och kompetens i framtagandet av alla dessa policyer.

- I alla länder är Röda Korsets och Röda Halvmånens verksamhet helt avhängigt av alla frivilligas insatser. Generalförsamlingen uppmärksammade på flera sätt detta och reviderade den nuvarande Frivilligpolicyn i syfte att skapa än bättre förutsättningar för alla frivilligas insatser genom ökad flexibilitet och genom att öka förutsättningarna till att utbyta erfarenheter och idéer frivilliga emellan världen över. Som ett resultat av detta lanserades den nya appen V-Community. Denna app ger alla frivilliga en plattform för att diskutera, utbyta ideér och erfarenheter på flera språk, säger Anna.

En viktig agendapunkt under generalförsamlingen var valet av Federationens styrelse, vice ordföranden och ordförande. Valet hölls redan första dagen, under söndagen, och resultatet blev en jämn könsfördelning i styrelsen (15 av 29 är kvinnor), vilket är en stark kontrast mot den förra styrelsen med fyra kvinnor. Nätverket GLOW Red, som Svenska Röda Korset är med och driver, har spelat en viktig roll i att identifiera och uppmuntra kvinnor att ställa upp i valen. Sittande ordförande Francesco Rocca, får fortsatt förtroende i fyra år till.

- Extra glädjande är det förstås för Svenska Röda Korset att nu se resultatet av GLOW Red, som initierades av vår f d ordförande Margareta Wahlström och Svenska Röda Korset 2018, som syftar till att få in fler kvinnor i ledande positioner inom rödakors- och rödahalvmånerörelsen. Tack vare GLOW Reds försorg så är kvinnorna nu i majoritet i den nya styrelsen, kommenterar Anna.

Till Delegatrådet har tolv resolutioner tagits fram, varav nio är av den karaktär att Svenska Röda Korset har kunnat kommentera och lämna synpunkter innan mötena. Inom Migration, Mental hälsa och psykosocialt stöd (MHPSS), NSD och Folkrätt sitter vi med i arbetsgrupper och bidrar löpande med erfarenheter och kompetens. Under onsdagen lade Svenska Röda Korset fram en resolution om migration, där vi driver på för att Nationella Föreningar, Federationen och ICRC ska samarbeta bättre inom migrationsområdet och anta en gemensam strategi för migration. På plats i Genève var SRK med och anordnade två särskilda sidomöten om migration och MHPSS.

Både digitalt och fysiskt deltagande

Årets möten var speciella då de genomförs i hybridformat för första gången någonsin. Detta innebar att flera workshops redan hade genomförts digitalt under våren för att behandla olika tematiska frågor. En del delegationer från nationella föreningar deltog dessutom helt digitalt under veckan, och för de som var på plats är delegationerna begränsade till tre personer. Allt detta på grund av coronapandemin som försvårat både planering och genomförande.

Från Svenska Röda Korset deltog Ordförande Anna Hägg-Sjöquist, Generalsekreterare Martin Ärnlöv och Ordförande för RKUF Lotta Schneider. Även chefen för Internationella avdelningen, Anders Pedersen, och Senior rörelserådgivare Patrik Vinberg var på plats i Genève under mötena för att träffa systerföreningar och följa förhandlingarna på nära håll.

Läs gärna dagliga uppdateringar från mötena här (länk till dagliga nyhetsbrevet från organisatörerna av mötet, på engelska):

*Alla 192 nationella föreningar och Federationens sekretariat träffades på Generalförsamlingen, och efter denna anslöt även ICRC för Delegatrådet. Dessa två möten sker vartannat år och vart fjärde år deltar även stater som är parter till Genèvekonventionerna, på en ytterligare sammankomst som kallas den Internationella konferensen.

 

 

 

Kommentera artikeln

För att kommentera och läsa andras kommentarer behöver du vara inloggad med ditt rödakorskonto. Logga in genom att klicka på figuren högst upp till höger. Vi använder kommentarstjänsten Commento. Innan du loggar in första gången behöver du aktivera ditt rödakorskonto.

Har du en fråga, kontakta Infoservice.

Kontakta Infoservice

0771–19 95 00 

Fråga oss i chatten!