Se Röda Rummet på torsdag 5 mars

Röda Rummet, Johanna Uhlin och Martin Ärnlöv

Röda Rummet kan du se direkt via länk torsdagen 5 mars klockan 09:00 och i efterhand i Kunskapsbanken.

 Du ser direktsändningen 5 mars klockan 09:00-10:00, genom att klicka här.

Under sändningen kan du skicka in dina frågor till fragor@redcross.se.

I efterhand kommer du att kunna titta på sändningen här: Röda Rummet

Programmets innehåll:

  • Våra resultat från 2019 och verksamhetsplanering för 2020 av generalsekreterare Martin Ärnlöv
  • Återkoppling från de stadgeenliga mötena i Genève med rörelserådgivare Petra Nyberg
  • Lägesrapport inom migrationsfrågor av Alexandra Segenstedt, tematisk rådgivare på enhet Skydd
  • Linda Beskow, tematisk rådgivare på enhet Hälsofrämjande och social trygghet, berättar om vår verksamhet för ensamkommande barn och unga.
  • Presentation av Per Westberg, nya avdelningschefen för Kommunikation och insamling
  • Stina Lindroth, marknadsförare, berättar om årets vårkampanj.
  • Film från språkcaféet i Östersund
Kontakta Infoservice

0771–19 95 00 

Fråga oss i chatten!