Röda Korsets Hus i Vänersborg har öppnat!

Som Röda Korset har vi ett ansvar att bistå människor i utsatthet och nöd. Vi gör därför en extra satsning för att starta upp fler mötesplatser för de mest utsatta – i form av Röda Korsets Hus, runt om i landet. Vänersborgskretsen är först ut i den satsningen.

Lördagen den 16 oktober samlades ett stort antal gäster för att inviga Röda Korsets Hus i Vänersborg. Nyfikna vänersborgsbor, medlemmar och frivilliga kom för att lyssna på både livemusik samt samtal mellan Johann Knigge, nationell avdelningschef, och Mats Andersson, kommunalråd, om hur behoven som finns i Vänersborg bäst ska kunna mötas.  

 

Strax utanför Vänersborg ligger det största asylboendet i Sverige, Restad gård. Vänersborgskretsen har under många år gjort stora insatser för och med de asylsökande på Restad gård. Kretsen har även följt och hjälpt de personer som fått avslag på sin asylansökan och därför inte längre kunnat stanna på asylboendet. Man har ordnat boende, hjälpt till att överklaga beslut och ställt upp med materiellt stöd såsom kläder, mat och andra grundläggande behov. Pandemin har också på många sätt försvårat situationen för många, till exempel har många ensamma blivit än mer isolerade.

 

I och med öppnandet av ett Röda Korsets Hus, kommer nu personer från Restad gård och andra att kunna samlas under samma tak som äldre ofrivilligt ensamma och alla andra som deltar i de sociala aktiviteter som anordnas i huset. I Röda Korsets Hus kommer sociala verksamheter med kreativitet och gemenskap frodas. Stöd till människor i utsatthet och rådgivning kommer att kunna erbjudas och kretsen ges en möjlighet att samla all sin viktiga verksamhet under ett och samma tak

 

I Stockholm finns sedan 2015 ett Rödakorshus i Skärholmen, med en verksamhet som riktar sig till de mest utsatta i Stockholmsområdet och erbjuder både social gemenskap och humanitärt stöd. Men Röda Korset har under de senaste åren sett hur fler människor hamnar i utsatthet och har svårt att få sina mest grundläggande behov och rättigheter tillgodosedda. Vi vill nu sprida detta koncept till fler platser i landet anpassat utifrån lokala behov och förutsättningar.

 

Kommentera artikeln

För att kommentera och läsa andras kommentarer behöver du vara inloggad med ditt rödakorskonto. Logga in genom att klicka på figuren högst upp till höger. Vi använder kommentarstjänsten Commento. Innan du loggar in första gången behöver du aktivera ditt rödakorskonto.

Har du en fråga, kontakta Infoservice.

Kontakta Infoservice

0771–19 95 00 

Fråga oss i chatten!