Vi bidrog med trygghet i samband med demonstrationer där hot om Koran-bränning förekommit

Kretsar har haft beredskap och aktiviteter på flera platser under helgen.

TiB (Tjänsteperson i beredskap) tog under förra veckan kontakt med flera kretsar för att stämma av beredskapen på de platser där det aviserats demonstrationer där hot om Koran-bränning förekommit. Kretsar har varit förberedda för att kunna ha trygghetsskapande insatser med frivilliga på mötesplatser och på stan och vid behov krisstödjande insatser för att stötta upp i lokalsamhället, om omständigheterna tillåter.  

Vi gjorde bland annat:

I Örebro var förstahjälpare ute för att vara beredda.

I Linköping genomfördes trygghetsskapande aktiviteter dagarna innan, vilket kretsen deltog på och bedömdes i efterhand ha haft god effekt.

Även i Göteborg gjordes en trygghetsskapande insats. Frivilliga och boende i området Tynnered träffades utomhus för att delta i en verksamhet som kallas Kvartersfika. Fler personer än vanligt deltog i verksamheten och det var tydligt att många hade ett behov av att prata om dagens händelser.

Bilden är från Kvartersfika i Tynnered från ett tidigare tillfälle under 2021

 

 

Kommentera artikeln

För att kommentera och läsa andras kommentarer behöver du vara inloggad med ditt rödakorskonto. Logga in genom att klicka på figuren högst upp till höger. Vi använder kommentarstjänsten Commento. Innan du loggar in första gången behöver du aktivera ditt rödakorskonto.

Har du en fråga, kontakta Infoservice.

Kontakta Infoservice

0771–19 95 00 

Fråga oss i chatten!