Infoservice återgår till ordinarie tider från och med 1:a oktober. Teleöppet-tider blir då vardagar kl. 10-12 och 13-16.

Röda Korsets seminarium under Frihamnsdagarna – ta del av det i efterhand

Röda Korset deltog under Frihamnsdagarna 2023 i Göteborg.

Röda korset arrangerade ett seminarium under Frihamnsdagarna "Biskopsgården närmare verkligheten än visionen" som visade på lokalföreningens viktiga arbete.

Under seminariet lyssnade vi till lokala röster från Biskopsgården som berättade om hur vardagen ser ut för boende i området och på vilket sätt situationen påverkar det förebyggande långsiktiga arbetet. Politiska representanter för Socialdemokraterna och Moderaterna kommenterade lägesbilden och berättade om prioriterade politiska satsningar för att möta behoven.

Cirka 70 personer närvarade och den lokala föreningen Hoppet bjöd på enklare lunch. Hoppet hjälper utsatta kvinnor att laga och sälja sin mat, som ett medel för att uppnå självständighet.

Temat för seminariet baserades på återkommande samtal med boende, samt en workshop i våras där boende bjöds in för att diskutera behov och gemensamma lösningar.

Röda Korsets lokalförening i Göteborg är aktiva i Biskopsgården genom vårt nationella program Socialt hållbara städer. Arbetet syftar till att bidra till att främja trygghet, hälsa och delaktighet, samt stärka individers och lokalsamhällets krisberedskap och återhämtning. Vårt arbete är långsiktigt och görs alltid i samverkan med boende och andra lokala aktörer. 

Se seminariet här

Reportage i DN - hon kliver upp klockan fyra för att stryka barnens kläder

Läs mer om Frihamsdagarna 

Kommentera artikeln

För att kommentera och läsa andras kommentarer behöver du vara inloggad med ditt rödakorskonto. Logga in genom att klicka på figuren högst upp till höger. Vi använder kommentarstjänsten Commento. Innan du loggar in första gången behöver du aktivera ditt rödakorskonto.

Har du en fråga, kontakta Infoservice.

Kontakta Infoservice

0771–19 95 00 

Fråga oss i chatten!