Infoservice återgår till ordinarie tider från och med 1:a oktober. Teleöppet-tider blir då vardagar kl. 10-12 och 13-16.

Snart har RKUF en ny strategi

RKUF Riksårsmöteshelg 2022

Under Riksårsmöteshelgen kommer Ungdomsförbundet fatta flera viktiga beslut. Bland annat ska en ny fyraårig strategi antas. Visionen i förslaget är "Ett medmänskligt samhälle där barn och unga tas på allvar, känner trygghet och växer upp på lika villkor."

 

Nu är det mindre än en månad kvar tills Röda Korsets Ungdomsförbund (RKUF), tillsammans med Svenska Röda Korset, samlas i Karlstad för Riksårmöte och Riksstämma.

 

I dagarna skickades handlingarna ut med samlad information om vad som kommer hända under helgen, arbetsordningen, inkomna motioner, propositioner och valberedningens förslag till förtroendeposterna.

 

Under Riksårsmöteshelgen kommer Ungdomsförbundet fatta flera viktiga beslut - bland annat ska en ny fyraårig strategi antas. Visionen i förslaget är "Ett medmänskligt samhälle där barn och unga tas på allvar, känner trygghet och växer upp på lika villkor."

 

Strategin föreslår även att RKUF ska möta fler barn och unga utifrån humanitära behov, vara en inkluderande och mångfaldig organisation, markera mot makthavare och utöka samverkan och kunskapsutbyten.

 

En ny förbundsordförande och flera nationellt förtroendevalda ska även antas.

 

Engagemanget från RKUFs medlemmar inför årsmötet har i år varit ovanligt stort, och något som understryker det engagemanget är bland annat att hela 13 motioner inkommit från medlemmar i olika delar av landet.

 

Läs mer om vad som händer på RKUF:s Riksårsmöte 

Kommentera artikeln

För att kommentera och läsa andras kommentarer behöver du vara inloggad med ditt rödakorskonto. Logga in genom att klicka på figuren högst upp till höger. Vi använder kommentarstjänsten Commento. Innan du loggar in första gången behöver du aktivera ditt rödakorskonto.

Har du en fråga, kontakta Infoservice.

Kontakta Infoservice

0771–19 95 00 

Fråga oss i chatten!