Vårt Behandlingscenter för krigsskadade och torterade i Göteborg firade fem år

RKC Göteborg firar 5 år

Måndagen den 1 juni firade medarbetare på RKC Göteborg sin femårsdag. Vi är det yngsta behandlingscentret av 6 RKC i Sverige och med blicken i backspegeln kan vi konstatera att tiden har gått i ett rasande tempo.

Före 2015 hade Röda Korset länge arbetat tillsammans med Rosengrenska Stiftelsen med vård för papperslösa i Göteborg. Det hade länge stått klart att resurserna inte räckte till och att det behövdes ett komplement till den existerande vården i stan. Under 2013 inleddes samtal med Västra Götalandsregionen vilka resulterade i ett idéburet offentligt samarbetsavtal med berörda hälso- och sjukvårdsnämnder. Med en idéburen organisation och dess frivilliga insatser tillförs vården något som den offentliga hälso- och sjukvården inte kan tillgodose. Tack till alla frivilliga som bidragit med aktiviteter till våra patienter!

Sedan 2015 har vi behandlat 797 patienter, genomfört 17 726 behandlingstimmar och 12 tortyrskadeutredningar enligt Istanbul-protokollet. Utöver klinisk verksamhet har vi utbildat över 2000 personer i grundläggande kunskap om trauma och handlett i olika organisationer. Från början var vi sju personer som startade upp behandlingsverksamheten. I samband med den ökade flyktingströmmen kom frågan om att starta upp ett mobilt team i regionen. Det anställdes ytterligare tre nya kollegor som utöver Göteborg varje vecka åkte till Åmål och Falköping. Allt som allt har 21 personer bidragit till arbetet under fem år. Tack till er alla för ett viktigt och utvecklande arbete!

Hur ser det ut framöver?

Till följd av pandemin har vi ställt om en del av arbetet. Främst har vi stått för samhällsinformation om pandemin bland våra patienter och deras anhöriga och vänner. Vi har fler telefonbesök och vi har implementerat digitala vårdbesök. Våra medarbetare var med vid uppstarten av stödtelefonen fram tills att den kom att övervägande bemannas av frivilliga rödakorsare.

Till hösten hoppas vi hålla en serie av öppna hus för våra samarbetspartners. Vi fortsätter med dialoger för att anpassa våra insatser utifrån behov. Vi ser redan nu en utökad efterfrågan avseende psykosociala insatser då våra målgrupper har påverkats kraftigt av de ekonomiska sviterna till följd av pandemin. Vi möter oftast människor i stor utsatthet med bristande kunskap om sina egna samhälleliga rättigheter. Vi lyfter fram patienters behov och samverkar med personal inom myndigheter, vårdgivare och andra organisationer för att de ska få den hjälp de behöver. Våra patientmöten bidrar till Röda Korsets påverkansarbete där vi direkt kan lyfta fram humanitära konsekvenser av politiska beslut.

Vi fortsätter utveckla våra behandlingsinsatser både individuellt och i grupp. Till hösten hoppas vi åter kunna starta upp Aktivitetsgrupper, Känsloskola samt fysioterapi i grupp. Vi uppmärksammar och strukturerar allt mer vårt arbete med anhöriga samt barn som anhöriga då vi ser att barn till våra patienter inte deltar i de existerande anhöriggrupperna i Göteborg. Vi håller på och undersöker vilka hinder det finns på vägen och på vilket sätt vi kan underlätta i kontakterna.

Vi bidrar till kunskapsutveckling i regionen för att uppmärksamma förekomst av tortyrerfarenhet i vår målgrupp. Vår interna arbetsgrupp för utredning av tortyrskador medverkar i regionala utbildningar samt spridning av information och kunskap om tortyr och dess effekter på människor.

Trots att vi går mot sommarsemester och trots att det är pågående pandemi, är det full fart framåt!

Katrin Sepp, Verksamhetschef RKC Göteborg

Kontakta Infoservice

0771–19 95 00 

Fråga oss i chatten!