Riksstämmans beslut om utredningar - ta chansen att påverka

Riksstämman plenum Visby 2019

Riksstämman 2019 beslutade om fem utredningar som Svenska Röda Korsets styrelse nu fastställt utredningsdirektiv för. De rör bland annat ekonomiskt bistånd och modell för second hand. Alla rödakorsare har chansen att påverka dessa frågor under 2020.

Riksstämman 2019 fattade nästan hundra beslut som kräver någon form av åtgärd. Merparten av besluten är förhållandevis enkla och flera har redan åtgärdats.

Bland dessa beslut finns också flera frågor som Riksstämman ansåg behövde utredas innan beslut fattades. Svenska Röda Korsets styrelse fick därför i uppdrag av stämman att utreda och styrelsen har nu fastställt utredningsdirektiv för fem av dem. Dessa fem rör ekonomiskt bistånd, ersättning till frivilliga i krisinsatser, hur kapital kan användas effektivt och solidariskt, modell för second hand-verksamheten samt centrala frivilligas organisatoriska tillhörighet.

För varje utredning kommer det att tillsättas en referensgrupp som består av frivilliga och förtroendevalda – från kretsar och från regionråd. Referensgrupperna kommer att vara allsidigt sammansatta för att säkerställa att alla aspekter i utredningarna blir identifierade och bemötta.

  • Delaktighet från övriga rödakorsare (förtroendevalda, frivilliga, medlemmar och anställda) är avgörande för dessa utredningar och därför kommer det för var och en av dem att genomföras minst ett webbinar under 2020.
  • Varje utredning kommer också att stämmas av med regionrådsrepresentanterna på rödakorsdialogen under 2020. Styrelsen kommer att på sitt oktobermöte 2020 att behandla slutrapporterna från utredningarna.
  • Så ta chansen under nästa år att påverka i dessa frågor! Det gör du genom att delta på webbinarierna. Håll utkik efter dem på Rednet och i Kretsnytt!
Kontakta Infoservice

0771–19 95 00 

Fråga oss i chatten!