Infoservice återgår till ordinarie tider från och med 1:a oktober. Teleöppet-tider blir då vardagar kl. 10-12 och 13-16.

Riksstämman 2023 är öppnad

Från vänster Karl-Johan Adolfsson, Vera Carlbaum Wrenmark, Benny Johansson, Freddy Grip.

Igår den 28 maj inleddes Riksstämman 2023 digitalt. Till helgen, den 3-4 juni, fortsätter Riksstämman i Karlstad.

Under Riksstämmans första dag var 179 stycken ombud från hela landet med för att ta beslut om de första punkterna på dagordningen. Ombuden tog beslut om arbetsordning för mötet, de följde upp på de beslut som togs under Riksstämman 2021, tittade på årsredovisningar för 2021 och 2022, samt beslutade att de från stämman vill göra ett uttalande med inriktning på migration som den utsedda redaktionskommittén nu har att skriva på till nästa helg.  

Martina Bruzelius, ledamot i Svenska Röda Korsets styrelse som varit med i arbetet att förbereda Riksstämman, säger efter söndagens slut: 

- Känns fantastiskt kul att vara igång, jag är imponerad över ombudens deltagande och att vi kunde jobba tillsammans på ett bra sätt i det digitala mötet. Vi kom till och med lite längre än vi hade räknat med, så vi har lite extra tid i Karlstad när vi fortsätter stämman med diskussioner om den strategiska inriktningen och alla inkomna motioner. Det ser jag fram emot!

Benny Johansson, mötesordförande i stämmopresidiet som är en av tre som leder stämmans förhandlingar säger: 

- Det var roligt för mig att vara med på en stämma i Svenska Röda Korset. Trots det digitala formatet märktes det att ombuden har ett stort engagemang i den viktiga verksamhet som Röda Korset bedriver. Det ska bli väldigt roligt att fortsätta leda stämman på plats i Karlstad och med tunga framtidsfrågor på agendan.

Riksstämman fortsätter i Karlstad, 3-4 juni. Följ uppdateringarna från stämman här på Rednet och på Riksstämmans temasida

Kommentera artikeln

För att kommentera och läsa andras kommentarer behöver du vara inloggad med ditt rödakorskonto. Logga in genom att klicka på figuren högst upp till höger. Vi använder kommentarstjänsten Commento. Innan du loggar in första gången behöver du aktivera ditt rödakorskonto.

Har du en fråga, kontakta Infoservice.

Kontakta Infoservice

0771–19 95 00 

Fråga oss i chatten!