Infoservice återgår till ordinarie tider från och med 1:a oktober. Teleöppet-tider blir då vardagar kl. 10-12 och 13-16.

Riksdagsbeslut fattat om ny migrationslagstiftning

Röda Korset tar emot flyktingar i Malmö

Den 22 juni fattade riksdagen beslut om en ny migrationslagstiftning. Lagen träder i kraft den 20 juli och de nya reglerna riskerar slå hårt, inte minst mot barn, unga, kvinnor och utsatta grupper. Svenska Röda Korset vill se en migrationslagstiftning som värnar om och säkerställer människors grundläggande rättigheter.

Du kan läsa mer om lagförslaget och Röda Korsets påverkansarbete här: Lokal påverkan familjeåterförening och Sveriges nya migrationslagstiftning

Vid frågor är du välkommen att ringa Svenska Röda Korsets migrationsrådgivning: Hjälp och stöd du kan få i asylfrågor

Efter sommaren kommer Svenska Röda Korsets jurister att erbjuda informationspass om den nya migrationslagstiftningen.

Vill du följa Röda Korsets opinionsbildande arbete kan du prenumerera på våra pressmeddelanden eller följa Röda Korset på twitter.

Kommentera artikeln

För att kommentera och läsa andras kommentarer behöver du vara inloggad med ditt rödakorskonto. Logga in genom att klicka på figuren högst upp till höger. Vi använder kommentarstjänsten Commento. Innan du loggar in första gången behöver du aktivera ditt rödakorskonto.

Har du en fråga, kontakta Infoservice.

Kontakta Infoservice

0771–19 95 00 

Fråga oss i chatten!