Slopade restriktioner för antal kunder i butik

15:e juli 2021 slopas restriktionerna för antal kunder i butik

Från och med 15:e juli försvinner begränsningen för hur många personer som samtidigt får vistas i en butik. Nu kan vi åter öppna våra butiker för alla våra kunder!

Enligt Folkhälsomyndighetens rekommendationer ska butikerna fortfarande vidta åtgärder så att det går att hålla avstånd och att undvika trängsel i butikerna. Ansvaret ligger både hos oss som verksamhetsutövare men även hos den enskilde individen.

Mer information finns på Folkhälsomyndighetens hemsida.

Fler nyheter

Fler nyheter

Kontakta Infoservice

0771–19 95 00 

Fråga oss i chatten!