Repetera grundprinciperna med kortfilmer och minikurs

Våra grundprinciper vägleder oss i arbetet och är ett användbart verktyg för olika typer av situationer – från ett lokalt dilemma till avvägningar vid stora internationella katastrofer. För att ha ordentlig koll på dem kan det vara bra att repetera dem då och då.

Våra sju grundprinciper – humanitet, opartiskhet, neutralitet, självständighet, frivillighet, enhet och universalitet – är gemensamma för samtliga rödakors- och rödahalvmåneföreningar.

I höstas publicerades sju kortfilmer med fokus på personliga berättelser från rödakorsare om hur grundprinciperna vägleder dem i respektive rödakorsuppdrag. Daniel Kjellén, frivillig och frivilligledare från Uppsalakretsen är en av de medverkande. Hör honom berätta hur grundprinciperna ger stöd i rödakorsuppdraget och varför han valde att medverka i en av filmerna.

I minikursen kompletteras kortfilmerna med diskussionsfrågor till varje grundprincip. Varje diskussionsfråga kommenteras sedan ur tre perspektiv – ett allmänt, ett för styrelse och ett för frivilligledare.

Kontakta Infoservice

0771–19 95 00 

Fråga oss i chatten!