Release! Vårt nya medlems- och frivilligverktyg är på plats

Satsningen på digitala verktyg fortsätter. Nu är det dags att få själva grundbulten i kretsars och frivilligas systempark på plats – ett nytt Redy.

Processen har varit lång, och många kretsar har deltagit i att hjälpa oss att få fram ett bättre verktyg för att samla frivilliga, medlemmar och förtroendevalda. Nu kan vi äntligen meddela att vi är igång på riktigt och har 17 kretsar som är inne och testkör det färdiga verktyget som i början av januari öppnas upp för alla kretsar för användning. Så gör er redo att börja använda Redy!

Nya Redy är ett nytt administrationsverktyg för kretsar och förtroendevalda där information om medlemmar, verksamhet och frivilliga hittas på ett och samma ställe.

I nya Redy kan du:   

  • Spara grundläggande information om kretsen och eventuella rödakorsgrupper, såsom adress, telefonnummer och kontaktperson.   
  • Registrera, uppdatera och ha en överblick över vilka som sitter i styrelsen, har ett särskilt förtroendeuppdrag, eller är anställda inom kretsen/lokalföreningen.   
  • Administrera kretsen/lokalföreningens och eventuella rödakorsgruppers verksamheter, och vilka frivilliga som är engagerade i dessa. 
  • Medlemshantering 
  • Få tillgång till listor och statistik, exempelvis kring kretsen medlemmar och frivilliga. Som kommer göra det enklare för kretsen att exempelvis verksamhetsrapporter. 
  • Ladda upp dokument såsom styrelseprotokoll.   

Är du intresserad av fler funktioner som nya Redy kommer erbjuda och förhoppningsvis underlätta i ditt rödakorsuppdrag? Under 2023 kommer det vara möjligt att göra e-postutskick via verktyget till kretsens frivilliga och medlemmar. Läsa gärna mer om Redyarbetet här 

Nu jobbar projektgruppen vidare med att dels förbättra verktyget utifrån kretsarnas feedback, dels med att få de sista funktionerna på plats.

Är du ready för nya Redy? 

I vecka två 2023 kommer systemet öppnas upp för samtliga kretsar.  

När avvecklas det “gamla” medlemssystemet Redy? 

Under en period kommer det gamla systemet kunna användas parallellt för att sedan stängas ner i mars.  

Har du frågor vänligen kontakta Infoservice på info@redcross.se eller 0771- 19 95 00.   

Kommentera artikeln

För att kommentera och läsa andras kommentarer behöver du vara inloggad med ditt rödakorskonto. Logga in genom att klicka på figuren högst upp till höger. Vi använder kommentarstjänsten Commento. Innan du loggar in första gången behöver du aktivera ditt rödakorskonto.

Har du en fråga, kontakta Infoservice.

Kontakta Infoservice

0771–19 95 00 

Fråga oss i chatten!