Rekrytera fler frivilliga i höst!

Rödakorsare ställer upp som frivilliga i Växjö

Är det aktuellt med rekrytering av fler frivilliga under hösten? I så fall kommer här tips på hur du kan lägga upp en rekrytering och introduktion samt hur du kan tänka kring frivilligvård.


Planera in rekryteringsarbetet i god tid

Även om vi nu förhoppningsvis har sköna sommarmånader framför oss och hösten känns mycket långt borta är det alltid klokt att se över om det kommer att behövas fler frivilliga till verksamheten. För många personer är hösten en nystart, du är i regel utvilad efter sommaren och kanske vill engagera sig i något utanför jobbet och familjen. Då behövs en plan för att fånga upp det engagemang som finns.

Skissa upp en plan med utgångspunkt för när de nya frivilliga ska vara klara för sitt första tillfälle i verksamheten. Utifrån detta görs därefter en tidsplan. Här hittar du förslag och tips på steg på hur detta kan planeras.

Material för rekrytering och introduktion av nya frivilliga

Testa olika sätt att hitta nya frivilliga. Det kan vara allt från annons i rekryteringsdatabaser, affischer på ställen med mycket folk eller annonsering på exempelvis Facebook. Fler tips och stöd för rekrytering av frivilliga finns på Kunskapsbanken,

Under våren har det tillkommit ytterligare material och stöd för att kunna hålla digitala informationsträffar. Bland annat har ”Välkommen till Röda Korset”, en power point-mall för att presentera organisationen och kretsens verksamhet tagits fram. Detta för att underlätta en digital informationsträff samt ge tips för att planera och genomföra träffen. Mallen fungerar även vid en fysisk träff. Det finns också en checklista för stöd i planering av introduktion av nya frivilliga till verksamhet och krets.

Glöm inte bort teambildning och frivilligvård 

Två aspekter som ibland glöms bort vid planering för rekrytering av nya frivilliga är vikten av att även planera in teambildning samt frivilligvård. Detta är viktigt för att få ihop verksamhetsgruppen med nya och befintliga frivilliga samt som löpande stöd till frivilliga. Dessa två komponenter är viktiga för att få välfungerande verksamhetsgrupper och framför allt för att behålla frivilliga i verksamheten.

I frivilligledarhandboken kan du läsa mer om frivilligvård. Även på kunskapsbanken finns det tips och idéer på frivilligvård.

Frågor?

Tveka inte att kontakta Infoservice, på telefon 0771-19 95 00 eller info@redcross.se.  

Kommentera artikeln

För att kommentera och läsa andras kommentarer behöver du vara inloggad med ditt rödakorskonto. Logga in genom att klicka på figuren högst upp till höger. Vi använder kommentarstjänsten Commento. Innan du loggar in första gången behöver du aktivera ditt rödakorskonto.

Har du en fråga, kontakta Infoservice.

Kontakta Infoservice

0771–19 95 00 

Fråga oss i chatten!