Infoservice återgår till ordinarie tider från och med 1:a oktober. Teleöppet-tider blir då vardagar kl. 10-12 och 13-16.

Regionråd Göta skapar engagemang inför Riksstämman

Bild från Riksstämman i Visby, Gotland, 2019

Regionråd Göta har under våren anordnat tre träffar för alla kretsar i regionen på temat "inför Riksstämman".

Totalt har runt 80 frivilliga och förtroendevalda deltagit på träffarna där de tillsammans diskuterat styrelsens förslag till strategiska inriktningen 2024-2030 och hur kretsarna kan arbeta med att förankra motioner lokalt.

Regionrådet har anordnat en träff i vardera län i region Göta: Jönköping, Östergötland och Sörmland. Till varje träff har kretsstyrelser och riksstämmoombud i länet bjudits in för att ge alla en möjlighet att få ökad kunskap om kommande riksstämma och diskutera styrelsens förslag till nya strategin. Träffarna har också varit en möjlighet att möta andra engagerade samtidigt som styrelser och ombud har fått chansen att fördjupa sig och diskutera tillsammans. Arne Rutgersson, ordförande i regionråd Göta, är en av dem som anordnat dessa träffar. Han berättar:

- Vi i regionrådet ville ha en bredare diskussion, därför har både styrelsen och riksstämmoombuden varit välkomna till dessa träffar. Detta är ett viktigt ämne som berör alla, inte bara ombuden.

På varje träff har en representant från Svenska Röda Korsets styrelse deltagit och presenterat föreslagen strategi. Därefter har upplägget varit diskussioner om både förslaget och om hur motionerna kan förankras i respektive krets, inför och efter riksstämman. Arne berättar vidare:  

- Att låta deltagarna få diskutera detta var viktigt för oss. Dessutom tycker vi att det är viktigt att man får höra förslaget presenterat muntligt och på det sättet kunna fördjupa sig i den.

Konceptet delregionala träffar är inte nytt för regionrådet och det kommer att genomföras fler även under hösten. Tidigare har de bland annat genomfört träffar på tema second hand och krisberedskap. Temat på höstens träffar säger Arne beror på riksstämman:

- Efter riksstämman ska regionrådet se vilka beslut som togs och därefter planera teman för våra träffar i regionen till hösten.

Kommentera artikeln

För att kommentera och läsa andras kommentarer behöver du vara inloggad med ditt rödakorskonto. Logga in genom att klicka på figuren högst upp till höger. Vi använder kommentarstjänsten Commento. Innan du loggar in första gången behöver du aktivera ditt rödakorskonto.

Har du en fråga, kontakta Infoservice.

Kontakta Infoservice

0771–19 95 00 

Fråga oss i chatten!