Infoservice återgår till ordinarie tider från och med 1:a oktober. Teleöppet-tider blir då vardagar kl. 10-12 och 13-16.

70 förtroendevalda rödakorsare möttes för att diskutera nästa strategiska inriktning

Regionalt forum 2022

Helgen 14-15 maj genomfördes Regionalt forum. Cirka 70 nationella och regionala förtroendevalda och tjänstepersoner samlades då i Örebro för att diskutera hur vi tillsammans leder Svenska Röda Korsets utveckling framåt och vad det innebär för nästa strategiska inriktning, som ska gälla från 2024.

Regionalt forum genomfördes under två späckade och spännande halvdagar med givande samtal om Svenska Röda Korset i dag och i framtiden. Svenska Röda Korsets styrelse mötte då representanter för de tio regionråden, för Röda Korsets Ungdomsförbund samt för Svenska Röda Korsets valberedning, föreningsrevisorer och ledningsgrupp. Den röda tråden för helgen var: Vad behöver vi göra annorlunda jämfört med i dag när vi planerar för Svenska Röda Korsets kommande arbete, med tanke på både det som händer i vår omvärld och i vår ”invärld”?

Deltagarna förde med sig sina erfarenheter och lärdomar från arbetet med att leva vår nuvarande strategiska inriktning in i engagerade diskussioner kring några första uppslag och vägval till kommande strategisk inriktning. Bland annat diskuterades hur vi ska beskriva vår vision och vårt uppdrag i den kommande strategin.

Det genomfördes också workshopar om klimatförändringarna, mångfald och inkludering, närvaro i hela landet, ledarskap, föreningsdemokrati, medlemskap och det säkerhetspolitiska läget. Här diskuterades vilka förflyttningar vi behöver göra de kommande 5-10 åren och vad vi behöver göra för att nå dit.

Alla regionråd fick under Regionalt forum i uppdrag att jobba vidare med några av de frågor som kom upp under helgen tillsammans med sina kretsar. Är du nyfiken på detta, hör gärna med ditt regionråd. Här kan du också läsa mer om arbetet med att ta fram nästa strategiska inriktning och hur du kan delta i dialogmöten, ta del av olika arbetsmaterial att diskutera i kretsen eller vara med i diskussionerna i vårt digitala Framtidsforum.

Det är Riksstämman som tar beslut om vår strategiska inriktning, och styrelsen lämnar sitt första förslag i slutet av detta år inför stämman som äger rum i juni 2023.

Kommentera artikeln

För att kommentera och läsa andras kommentarer behöver du vara inloggad med ditt rödakorskonto. Logga in genom att klicka på figuren högst upp till höger. Vi använder kommentarstjänsten Commento. Innan du loggar in första gången behöver du aktivera ditt rödakorskonto.

Har du en fråga, kontakta Infoservice.

Kontakta Infoservice

0771–19 95 00 

Fråga oss i chatten!