Region Väst stärker krisberedskapen

Första hjälpengrupp hjälper till efter terrorattentatet på Drottninggatan 2017

I oktober höll Regionråd Väst två workshops på temat krisberedskap med totalt ett femtiotal förtroendevalda och frivilliga.

En workshop hölls i Röda Korsets Hus i Vänersborg och en i Stenstorp, i Falköpings kommun. Mats Hallsund, vice ordförande i regionråd Väst och deras krisberedskapsansvarige berättar om varför han tycker att lokal krisberedskap är extra viktigt just nu:

- Det har naturligtvis alltid varit viktigt men betydelsen har ökat på senare tid, framför allt utifrån oron i Europa. Det har blivit tydligt att vi måste se över vår beredskap och ha en plan.

Regionrådet i region Väst arbetar löpande med krisberedskap. Mats berättar vidare:

- Bland annat försöker vi vidga vårt kontaktnät med externa parter. Utöver det bjuder vi varje år in alla kretsar i vår region till regionala träffar. En på våren och en på hösten. Den senaste träffen var nu i september i Kungälv. På dessa har vi krisberedskap som en stående punkt.

Regionråd Väst anordnade höstens träffar i samverkan med verksamhetsutvecklare från enhet Lokal och regional utveckling. Workshopen i Vänersborg och i Stenstorp inleddes med en genomgång av lokalt krisberedskapsarbete men fokus låg på att deltagarna i grupp skulle arbeta med olika scenarioövningar. Utöver det blev också träffarna ett sätt för deltagarna att dela erfarenheter och knyta kontakter.

Mats Hallsund summerar sin känsla efter dessa träffar:

- Det har känts meningsfullt! Folk är engagerade och det märks. Det är viktigt att vi fokuserar ytterligare på detta. Vi måste vara förberedda.

 

 

Kommentera artikeln

För att kommentera och läsa andras kommentarer behöver du vara inloggad med ditt rödakorskonto. Logga in genom att klicka på figuren högst upp till höger. Vi använder kommentarstjänsten Commento. Innan du loggar in första gången behöver du aktivera ditt rödakorskonto.

Har du en fråga, kontakta Infoservice.

Kontakta Infoservice

0771–19 95 00 

Fråga oss i chatten!