Regeringen utreder hur textilierna ska tas om hand

Röda Korsets second hand-butik i Karlstad.

Skänkta kläder och hushållstextilier är avgörande för våra second hand-butiker. Därför är vi med och tycker till om hur förslaget ska utformas.

Varje år tar vår second hand emot stora mängder kläder och hushållstextilier. Skänkta textilier står för ungefär hälften av omsättningen i second hand-butikerna.

Nu ska regeringen utreda producentansvaret och hur textilierna ska samlas in och tas om hand. 

-Det är viktigt att vi ideella aktörer får vara med och tycka till om utformningen av det nya systemet. Begagnade kläder och hushållstextilier med ett andrahandsvärde bör hanteras för återanvändning i Sverige. För att få ett så stort genomslag som möjligt samarbetar vi med andra aktörer inom ideell second hand, säger Martina Bozic, verksamhetsutvecklare Röda Korset.

Textilavfall är en värdefull resurs

Textiltillverkning har en stor miljöpåverkan och idag hamnar stora mängder i hushållsavfallet, men rätt använt kan textilavfall vara en värdefull resurs i en cirkulär ekonomi. Flera aktörer inom textilbranschen är redan aktiva i miljöfrågan och senast 2025 ska alla EU-länder samla in textilavfall separat.

Men vem som ska ta hand om de stora mängder textilavfall som uppstår behöver förtydligas. Därför tillsätter regeringen en utredning om producentansvar, där de som sätter det textila materialet på marknaden också ska ta ansvar för det avfall som uppstår. Ideella aktörer bör vara en del i lösningen och säkerställa att det textila materialet förbereds för återanvändning i Sverige.

Nätverket Ideell second hand för en nära dialog både med representanter från olika politiska partier, och den särskilda utredaren.

Utredningen ska redovisa sitt betänkande senast den 10 december 2020.

Kontakta Infoservice

0771–19 95 00 

Fråga oss i chatten!