Referensgruppen till nationella programmet för Socialt hållbara städer är igång!

Flera av Sveriges städer växer. Det skapar många nya möjligheter, men kan också bidra till ökade sociala klyftor och polarisering.

Flera av Sveriges städer växer. Det skapar många nya möjligheter, men kan också bidra till ökade sociala klyftor och polarisering. Trots en god levnadsstandard har boende i Sverige påtagliga hälsoskillnader som under de senaste 30 åren har ökat. Ojämlikhet i hälsa beror på olika sociala bestämningsfaktorer, bland annat socioekonomiska. I vissa av Sveriges städer skiljer medellivslängden mellan olika bostadsområden mer än fem år. Genom Svenska Röda Korsets program för områdesbaserat arbete och verksamheter i socioekonomiskt utsatta områden vill vi bidra till en utjämning av dessa hälsoskillnader. Läs mer om programmet i Kunskapsbanken.

Nu har referensgruppen till programmet startat sitt arbete. Syftet med referensgruppen är att vidare förankra och utveckla det områdesbaserade arbetet i socioekonomiskt utsatta områden inom ramen för programmet; att hämta lokala behovsbilder och erfarenheter som kan användas som underlag för verksamhetsutveckling och i påverkansarbetet lokalt och nationellt; att stärka utbytet mellan städer och mellan olika delar av Röda Korset för ett gemensamt lärande samt för kretsar att delta i lärande kring aktuellt program och bidra till framtagandet av reviderat program inför nästa programperiod.

  • Det första mötet som vi genomförde i början av våren innebar en uppstart av arbetet för referensgrupp till programmet. På mötet berättade vi om arbetet inom programmet för Socialt hållbara städer, vår samlade analys av effekterna av pandemin för boende i utsatta områden och idén om hur referensgruppen är tänkt att fungera. Därefter delade kretsar erfarenheter utifrån sin närvaro i utsatta områden och tankar om ett långsiktigt utvecklingsarbete och förväntningar på referensgruppen, berättar Anna Rehnvall, tematisk rådgivare, nationella avdelningen, enhet Socialt hållbara städer, och ansvarig för gruppens arbete.  

Gruppen har hitintills genomfört två möten och består av personer som har olika roller inom Svenska Röda Korset, anställda nationellt och lokalt, förtroendevalda och även frivilligledare är välkomna. Majoriteten av kretsar som tillfrågats att ingå i referensgruppen är kretsar som redan har någon form av verksamhet i ett eller flera utsatta områden, men också några som står i stånd att starta. Referensgruppen träffas digitalt ca 4 ggr per år. Vem som deltar har kretsen själv fått utse men med medskicket att det är önskvärt om referensgruppens medlemmar har en ambition att delta 2023 ut (det vill säga nuvarande programperiod för programmet för Socialt hållbara städer). Idag ingår 7 kretsar i referensgruppens arbete, som stöds av statsbidrag ifrån myndigheten Delegationen mot segregation, Delmos.

  • Att starta referensgruppen och stärka vårt gemensamma arbete är något som jag ser som ett viktigt strategiskt kliv för oss som organisation. Det är så roligt att vi nu är igång och jag är ödmjuk och glad över det positiva gensvar vi fått av kretsarna. Min ambition är att det ska vara utvecklande för alla som deltar, men också att vi som en aktör ska kunna stärka vårt arbete och röst och göra ännu större skillnad i en otroligt viktig samhällsfråga, avslutar Anna Rehnvall.

Kommentera artikeln

För att kommentera och läsa andras kommentarer behöver du vara inloggad med ditt rödakorskonto. Logga in genom att klicka på figuren högst upp till höger. Vi använder kommentarstjänsten Commento. Innan du loggar in första gången behöver du aktivera ditt rödakorskonto.

Har du en fråga, kontakta Infoservice.

Kontakta Infoservice

0771–19 95 00 

Fråga oss i chatten!