100 års jubileum för rödakorskretsen Rättvik- Boda -Ore

100 års jubileum i Rättvik. Boda Spelmanslag under ledning av Knapp Britta Pettersson.

Lördagen den 16 oktober firade Rättvik- Boda -Ore rödakorskrets sitt 100 års jubileum på Kulturhuset i Rättvik.

Borden var vackert dukade i samlingsrummet med rödakorsflaggor och höstens bär och blommor när medlemmar, frivilliga och inbjudna gäster samlades. Ordförande Marianne Wennström hälsade välkommen och berättade om kretsens utveckling under de hundra år som gått. En utveckling som många av gästerna varit en viktig del av.

Kretsen bildades 19 februari 1921 och dess verksamhet har under årens lopp förändrats och anpassats till samhällets utveckling. I början handlade det mycket om att stödja och hjälpa de mindre bemedlade i samhället. Det upphörde när socialtjänstlagen trädde i kraft 1967. Med tiden byggdes också ett förråd av hjälpmedel upp för att kunna lånas ut till behövande vid sjukdom, till exempel sängar, sängkläder, potthinkar, förbandsmaterial. Detta avvecklades när landstingen inrättade hjälpmedelscentraler.

Under många år var klädinsamlingar en stor del av verksamheten och när flyktingkrisen kom 2015 var kretsen sammanhållande i den resursgrupp som samordnade alla frivilliga insatser i Rättvik. Dagens verksamhet består av insamling av medel genom lotterier och försäljning av sådant som medlemmarna samlat in eller tillverkat till exempel hemstöpta ljus, stickat och virkat och bröd av olika sorter. Pengarna går dels till kommunens äldre, bland annat i form av utflykter, rullstolspromenader, musikunderhållning och olika sammankomster där man kan träffas under trivsamma former, dels till att stödja Röda Korsets internationella katastrofarbete. Marianne avslutade med att tacka alla medlemmar för deras hängivna och i många fall långvariga arbete för kretsen.

Därefter talade Svenska Röda Korsets ordförande Anna Hägg-Sjöquist om det internationella arbetet och de utmaningar som väntar i framtiden. De största utmaningarna i dag är hotet mot klimatet pandemin och de pågående krigen. Den globala uppvärmningen orsakar bränder, översvämningar, vilket vi sett på nära håll. Till det kommer torka, orkaner och det tillsammans med krigen det som ger stora flyktingströmmar och stora hjälpbehov. Hon talade också om utmaningar när et gäller att rekrytera nya frivilliga och att svårigheterna med det finns i hela landet.

Sedan spelade Boda Spelmanslag under ledning av Knapp Britta Pettersson och därefter serverades kaffe med Röda Kors-bakelser. Kretsen mottog gratulationer och gåvor från Lions, Leksandskretsen och Rädda Barnen.

Eftermiddagen avslutades sedan med mingel och lotteri. Man kunde också se den utställning om kretsens verksamhet under 100 år som fram till 7 november finns i Kulturhusets foajé.

Kommentera artikeln

För att kommentera och läsa andras kommentarer behöver du vara inloggad med ditt rödakorskonto. Logga in genom att klicka på figuren högst upp till höger. Vi använder kommentarstjänsten Commento. Innan du loggar in första gången behöver du aktivera ditt rödakorskonto.

Har du en fråga, kontakta Infoservice.

Kontakta Infoservice

0771–19 95 00 

Fråga oss i chatten!