Rapportering av 2019 års ekonomi och verksamhet

Dator

Nu är det dags att rapportera all fantastisk verksamhet ni gjort under år 2019. Enligt stadgarna ska Kretsens Ekonomiska Sammanställning (EKS) och Kretsrapporten vara inrapporterade senast den 5 mars 2020.

För er kretsar som ännu inte rapporterat in den verksamhet ni gjort under år 2019 är det hög tid att göra så. Enligt stadgarna skulle Kretsens Ekonomiska Sammanställning (EKS) och Kretsrapporten vara inrapporterade senast den 5 mars 2020. För er kretsar som ännu inte rapporterat finns det under en kort period fortfarande möjlighet att göra detta i databaserna.  

Att kunna visa upp vår fantastiska verksamhet är otroligt viktigt. Det efterfrågas av våra givare och samarbetspartners, stat, kommuner med flera. Och lika viktigt - en samlad bild över all vår verksamhet är något vi alla kan vara stolta över och inspireras av.

Kretsens Ekonomiska Sammanställning (EKS)

Logga in i databasen för Kretsens Ekonomiska Sammanställning (Verksamhetsberättelse, resultatrapport, balansrapport, och revisionsberättelse skickas in via post eller mejl.)

Läs mer om hur du gör kretsens ekonomiska sammanställning här i Kunskapsbanken

Kretsrapporten

Logga in verktyget Frivillig för Kretsrapporten
Läs mer om Kretsrapporten här i Kunskapsbanken

Ni är alltid välkomna att höra av er till Infoservice för stöd i rapporteringen.

Tack för er rapportering av 2019 års ekonomi och verksamhet!

Kontakta Infoservice

0771–19 95 00 

Fråga oss i chatten!