Just nu går det inte att boka resor till och från Riksstämman i Karlstad på grund av banarbeten. Ni som ska boka via Tranås resebyrå behöver avvakta till att SJ har släppt biljetterna. Enligt SJ planeras detta ske i slutet av mars. När biljetter går att boka skickas även självbokningslänk ut till er som har valt det alternativet.

Stort genomslag för psykisk hälsa och psykosocialt stöd i Genève

Ny resolution och policy för psykosocialt stöd och psykisk hälsa fastställd i Genève 2019.

Under den internationella konferensen i Genève i mitten av december antogs en resolution som fastställer vikten av arbetet för psykisk hälsa i kriser och konflikter.

Resolutionen uppmanar såväl stater som nationella föreningar att arbeta med psykosocialt stöd från första början vid insatser i katastrofer. Frivilliga ska få tillgång till utbildning i psykosocialt stöd och de frivilligas egna behov av stöd ska också tillgodoses. Resolutionen “Addressing mental health and psychosocial needs of people affected by armed conflicts, natural disasters and other emergencies” antogs av 196 stater och 192 föreningar.

Ny gemensam policy

Rödakors- och rödahalvmånerörelsens delegatråt antog också den första gemensamma policyn för psykisk hälsa och psykosocialt stöd. Arbetet med att ta fram policyn och resolutionen har pågått under ett år genom det globala projektet Moment som har letts av Svenska Röda Korsets Dick Clomén. Breda konsultationer med IFRC, ICRC och ett stort antal nationella föreningar har lagt en god grund och det stora gensvaret var ett fint kvitto på en väl genomförd insats. Många uttalanden hänvisade också till rörelsens stora potential att vara drivande i utvecklingen av psykisk hälsa och psykosocialt stöd, mycket tack vare det stora antalet lokalt engagerade volontärer och personal.

Fler aktiviteter på temat

I en utställningsmonter för psykisk hälsa och psykosocialt stöd på plats i Genève höll vi från Svenska Röda Korset kurser i psykologisk Första hjälpen. Här kunde besökarna också möta experter varav en var vår tematiska rådgivare för psykosocialt stöd, Sara Hedrenius.

Ett av evenemangen under konferensen hade temat ”Hjälp de som hjälper” och handlade om psykosocialt stöd till frivilliga. Det arrangerade vi tillsammans med Brittiska Röda Korset och IFRC:s referenscenter för psykosocialt stöd. Det var ett fullsatt seminarium med vår ordförande Margareta Wahlström som moderator. Frivilliga läste upp citat från VICE-projektet ”Listening Studies”, en global studie ledd av Stefan Agerhem, vår tematiska rådgivare för katastrof och policy, där frivilliga särskilt lyfte vikten av mer psykosocialt stöd.

Ett av citaten från en frivillig i ett konfliktdrabbat område löd: “Att bära alla de känslor vi får med oss hem är inte lätt, men vi måste hantera det. Vi lever i ett land där våldet är konstant, därför engagerar vi oss i frivilligt arbete och med hela våra hjärtan försöker vi att vara till hjälp".

Länk till den antagna resolutionen (på engelska) 

Länk till policyn (på engelska)

 

Kontakta Infoservice

0771–19 95 00 

Fråga oss i chatten!