Psykisk hälsa är en mänsklig rättighet

Den 10 oktober uppmärksammar vi den internationella dagen för psykisk hälsa, World Mental Health Day.

Den 10 oktober uppmärksammar vi den internationella dagen för psykisk hälsa, World Mental Health Day. Psykisk hälsa är en mänsklig rättighet och tillsammans kan vi hjälpa fler som drabbas.

De flesta känner till vårt kris- och katastrofarbete och hur vi arbetar för att förhindra och lindra mänskligt lidande. Men färre kanske vet att det också handlar om det psykiska lidandet. I samband med internationella dagen för psykisk hälsa uppmärksammar vi frågan extra och vad vi gör för att främja psykisk hälsa.  

Kriser, krig och katastrofer kan ge sår både på in- och utsidan. Vårt hjälparbete handlar därför också om den psykiska hälsan och psykosocialt stöd. 

Bland annat förstärker vi just nu stödet till dem som tvingats på flykt från krigets Ukraina. Tillsammans med andra nationella föreningar runt om i Europa ser vi till att fler får hjälp att hantera trauman.  

Hittills har vi gett krishjälp och psykologstöd till nära 70 000 människor på flykt undan kriget. 

Inom det EU-finansierade projektet EU4Health samarbetar vi kring frågor om psykisk hälsa tillsammans med Röda Korsets Ungdomsförbund, Internationella rödakors- och rödahalvmånefederationen och 24 nationella föreningar. I arbetet ingår också traumaterapi som erbjuds på våra behandlingscenter med anledning av krig, flykt eller tortyr, samt vårdförmedlingens rådgivning kring rättigheter till sjukvård.  

Så ger du stöd till någon i behov  

Det kan vara svårt att veta hur eller vad någon menar, känner eller tänker. Att våga ställa en fråga lite förutsättningslöst, att undersöka vem du har framför dig, kan vara viktigt i ditt möte med människor.  

Läs mer på Röda korsets webbhubb för psykisk hälsa: Psykisk hälsa och psykisk ohälsa. 

Stärk dig själv inom arbetet med psykisk hälsa 

Tack för allt som du gör som förtroendevald, volontär eller anställd – tillsammans kan vi minska psykisk ohälsa. 

Kommentera artikeln

För att kommentera och läsa andras kommentarer behöver du vara inloggad med ditt rödakorskonto. Logga in genom att klicka på figuren högst upp till höger. Vi använder kommentarstjänsten Commento. Innan du loggar in första gången behöver du aktivera ditt rödakorskonto.

Har du en fråga, kontakta Infoservice.

Kontakta Infoservice

0771–19 95 00 

Fråga oss i chatten!