Program och handbok för socialt hållbara städer

Hållbara städer

Vill er krets arbeta för förbättrad hälsa och ökad trygghet och delaktighet i socioekonomiskt utsatta områden?

Röda Korset har idag lokal närvaro i runt 25 områden som beskrivs som socioekonomiskt utsatta. Arbetet utgår från programmet för socialt hållbara städer som nu har kompletterats med en handbok som innehåller tips och råd kring hur kretsar kan omsätta programmet i praktiken.

Syftet med Röda Korsets arbete för socialt hållbara städer är att bidra till en ökad trygghet, delaktighet, förbättrad hälsa och ökad förmåga att förebygga och återhämta sig vid kris och oro. Du kan läsa mer i senaste numret av Röda Korset Magasin. 

Handboken, programmet och annat material hittar du här. 

Kontakta Infoservice

0771–19 95 00 

Fråga oss i chatten!