Infoservice återgår till ordinarie tider från och med 1:a oktober. Teleöppet-tider blir då vardagar kl. 10-12 och 13-16.

Påverka uppföljningen av Riksstämman 2019

Omröstning under Riksstämman 2019

Vid Riksstämman 2019 fattades nästan 100 beslut som kräver någon form av åtgärd. De flesta har redan genomförts medan några av dem kräver mer arbete i form av uppföljningar och utredningar.

För att få en tydlig bild av vad som görs, och för att öppna upp processerna för kommentarer och synpunkter från alla, har vi skapat sidan Uppföljning Riksstämman 2019 här på Rednet.

På den nya sidan hittar du information om fem områden/frågor som ska utredas, som Svenska Röda Korsets styrelse har satt upp direktiv för: ekonomiskt bistånd, modell för second hand-verksamheten, hur kapital kan användas effektivt och solidariskt, ersättning till frivilliga i krisinsatser samt centrala frivilligas organisatoriska tillhörighet.

Du hittar också länkar till två enkäter där du direkt kan lämna dina tankar och synpunkter gällande följande frågor:

  • Parallellt partipolitiskt, religiöst eller annat starkt intressepolitiskt engagemang, och
  • Svenska Röda Korsets utmärkelser och medaljer 

Vi hoppas att ni finner tid dessa dagar, trots omständigheterna, att dela med er av era perspektiv och synpunkter. Sista dagen att lämna svar är 19 april.

Slutligen finns självklart även protokollet från Riksstämman 2019 på denna sida, samt en mer lättsmält presentation av alla de beslut som fattades.

Kontakta Infoservice

0771–19 95 00 

Fråga oss i chatten!